X

กรมอุทยานฯใช้มติครม.26 พ.ย.61 ช่วยราษฎรให้อยู่และทำกินในป่าอนุรักษ์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าใช้มติครม. 26 พ.ย.61 ช่วยราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในป่าอนุรักษ์ – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตามนโยบายรมว.ทส. 

วันที่ 29 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2461/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก หัวหน้าคณะทำงานฯ และนายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เลขานุก่ารคณะทำงานฯ นายสมโภชน์ ท้าววิลาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฏรทำกินและอยู่อาศัย ในอำเภอหล่มสัก 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลอิบุญ ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด ประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานตรวจสอบรายแปลง การครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545 จำนวน 245 ราย 249 แปลง เนื้อที่รวม 2,650.224 ไร่ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง และตามแนวทางมติครม.29พ.ย.61 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน

ต่อมาประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ลงนามแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

ข้อมูลโดย : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน