X

รพ.เพชรบูรณ์จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ 

()

รพ.เพชรบูรณ์จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ 

วันที่ 24 พฤษภาคม ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชกมรกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทีมจักษุแพทย์จิตอาสา จักษุแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ร่วมกับทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับคณะแพทย์ฯดังกล่าว จากนั้นมีการแถลงข่าวประกอบด้วยนพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล, พญ.โศรยา ธรรมรักษ์, ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี และ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาบริการสุขภาพ Service Plan สาขาจักษุเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจักษุแพทย์ 3 คนให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางตาทั้งจังหวัด เจอปัญหาจากสภาพขาดแคลน และที่มีอยู่รับภาระในการดูแลผู้ป่วยมีจำนวนมาก โดยเฉพาะการคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อค้นหาโรคต้อกระจก ทางคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาจักษุ ได้ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอ และโครงการท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ และคัดกรองผู้สูงอายุโรคต้อกระจกตั้งแต่ ตุลาคม 2561 จากประชากรอายุมากกว่า 60 ปีจำนวน 158,803 คนได้รับการคัดกรอง 149,274 รายคิดเป็นร้อยละ 94 พบผู้ป่วยประมาณ 4,100 รายและดำเนินการรักษา ได้รับการผ่าตัดแล้วจำนวน 1,906 ตา เป็นต้อกระจกชนิดบอดที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันจำนวน 796 ตา คิดเป็นร้อยละ 70.84 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายและยังมีจำนวนผู้ป่วยที่ยังตกค้างสะสมรอคิวผ่าตัดอีก 2,194 รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาจักษุ เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการวางแผนดำเนินการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกเป็นไปตามเป้าหมาย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ขายได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จักษุแพทย์อาสาพยาบาลจิตอาสาและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจก สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด และลดภาวะตาบอดจากต้อกระจกลง และให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพตาสุขภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม โดยมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนผ่าตัดโครงการจำนวน 569 รายเป็นผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 500 รายต้อเนื้อ 50 ราย และผ่าตัดท่อน้ำตาตัน 19 รายทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและองค์กรท้องถิ่นที่รับส่งผู้ป่วยในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี มอบสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 33 ชุดเป็นเงิน 49,800 บาท และบริษัทไทยประกันชีวิตสนับสนุนแว่นตากันแดดหลังผ่าตัด อาการและน้ำดื่มแก่ผู้สูงวัยผ่าตัดต้อกระจกรวม 100,000 บาท

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน