X

คปภ.จัดอบรมโครงการ Training For The Trainer คลายข้อสงสัยการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพชรบูรณ์

()

เพชรบูรณ์-คปภ.จัดอบรมโครงการ Training For The Trainer คลายข้อสงสัยการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 23 พฤษภาคม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training For The Trainer สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2562 ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า 800 คน ทั้งนี้นายสืบศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดมีการทำข้อตกลงกับทางอำเภอและองค์กรท้องถิ่น โดยริเริ่มลงทะเบียนเกษตรกรเดือนละ 1 ครั้งในสัปดาห์ของเดือนที่อบต.หรือเทศบาล และเกษตรกรที่ปลูกพืชมุกชนิดสามารถลงทะเบียนได้ เพราะหากมีปัญหาจะได้ช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ทันท่วงที ส่วนเงื่อนไขโครงการนี้มีเพียงข้อเดียวคือกรณีเกษตรกรไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ส่วนพื้นที่เพาะปลูกหากไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ได้รับการรับรองพื้นที่เพาะปลูก ก็ไม่สามารถเข้าโครงการประกันภัยได้เช่นกัน

ในขณะที่นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ คปภ.ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จุดเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรไทย โดยกล่าวถึงระบบประกันภัยเป็นเรื่องความจำเป็นของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วการประกันภัยจะเป็นหลักเข้ามาช่วยเยียวยาให้ชีวิตของผู้ประสบภัยต่างๆรวมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเดินต่อไปได้ ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน 99,878 ไร่ มีการทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 613,862 ไร่คิดเป็น 61.5% อยู่อันดับที่ 19 ของจังหวัดที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงที่สุดของประเทศ โดยมีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 39,736 ราย ดังนั้นสำนักงานคปภ. จึงเลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคาดหวังว่าในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรไทยนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปีนี้มีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีสำหรับความคุ้มครองพื้นฐานอยู่ที่ 85 บาทต่อไร่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอุดหนุน 51 บาทต่อไร่และธ.ก.ส.อุดหนุน 34 บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแต่อย่างใด ในส่วนของการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 59 บาทต่อไร่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยรัฐบาลอุดหนุน 35 บาทต่อไร่ และธ.ก.ส.อุดหนุน 24 บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเช่นกัน ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถทำประกันภัยได้แต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน