X

เพชรบูรณ์ เช็ครายชื่อ 38 ผู้สมัคร ส.ว.ระดับจังหวัด ใครได้ไปต่อ?

เพชรบูรณ์ เช็ครายชื่อ 38 ผู้สมัคร ส.ว.ระดับจังหวัด ใครได้ไปต่อ?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัด สนาม จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.67 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (แห่งที่ 2) อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้สมัคร ส.ว.ที่ผ่านการเลือกในระดับอำเภอเข้าชิง ส.ว.ระดับจังหวัด จำนวน 274 คน 20 กลุ่มอาชีพ ซึ่งผลการเลือกฯปรากฎ มีผู้สมัคร ส.ว.ระดับอำเภอ ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ระดับจังหวัด รวม 38 คน 20 กลุ่มอาชีพ ได้แก่

1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
1.นายฉลอง แผนจันทร์
2.นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์

2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.พล.ต.ต. สุชาติ โสรัจจ์
2.พ.ต.อ. ฉัตรไชย์ โพธิ์รัศมี

3. กลุ่มการศึกษา
1.นายเรือน สิงห์โสภา
2.นางบุปผา จันทร์เพ็ง

4. กลุ่มการสาธารณสุข
1.นางบุญจันทร์ ดอกไม้
2.นายภฤิศรุ้ง ฉ่ำตะคุ

5. กลุ่มอาชีพทำนา
1.นายชิตชัย นอกพันธุ์
2.นายเจริญทอง หยองใหญ่

6. กลุ่มอาชีพทำสวน
1.นายบุญเพ็ง อุดสี
2.นายไกรลาศ กองพิมพ์

7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
1.นายกานต์ แก่นกสิการณ์
2.นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์

8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
1.นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
2.นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล

9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
1.นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ ๙
1.น.ส.นธพร ต้นติบูล
2.น.ส.ปรานี กองพล

11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว
1.นางวันทนีย์ ลอตระกูล
2.นายศุภชัย คล่องขยัน

12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
1.นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก

13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
1.นายปราโมทย์ บุญคง
2.นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

14. กลุ่มสตรี
1.น.ส.ศิริวรรณ อินทวงค์
2.นางเรณู วงศ์พรม

15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
1.นายชาติชาย ม่วงเล็ก
2.นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา
1.นายสมศักย์ ดีแป้น
2.นายกิตติ์ธณัฏร์ เพ็งสาย

17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
1.นางจันทร์แดง สุขศิริ
2.นายสุรพงษ์ พรมเท้า

18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์รรณกรรม
1.นายประทีป คงสิบ
2.นางสายบัว บุญเขต

19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
1.นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
2.นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์

20.กลุ่มอื่น ๆ
1.นายเรวัต แสงวิจิตร
2.นางสุทัศนีย์ โสภา

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน