X

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์เผย หลังครม.มติปลดล็อกที่ดินเขาค้อ ต้องกำหนดกติกาและคุณสมบัติผู้เช่า ไม่ให้สะเปะสะปะ

เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์เผย หลังครม.มติปลดล็อกที่ดินเขาค้อ ต้องกำหนดกติกาและคุณสมบัติผู้เช่า ไม่ให้สะเปะสะปะ เน้นแก้ไขคนอยู่ปัจจุบันยังไม่เปิดโอเพ่น

วันที่ 18 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีมติปลดล็อกที่ดิน 4 ตำบล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนท้องที่ อ.เขาค้อ และให้เป็นที่ราชพัสดุ ล่าสุดนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มติ ครม.ให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนที่เขาค้อว่า ขั้นตอนต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่ต้องไปเพิกถอนป่าสงวนและส่งมอบให้ที่ดินดังกล่าวให้กับกรมธนารักษ์ หลังจากนั้นทางธนารักษ์ก็จะต้องไปจัดการตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนได้เช่าทำกินต่อไป เจตนาของเราคือต้องการให้พี่น้องประชาชนหลุดจากกฎหมายป่าไม้ก่อน แล้วได้มีโอกาสใช้ชีวิตทำมาหากินกันโดยปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่เบาลง

“เดิมอำเภอเขาค้ออยู่ภายใต้กฎหมายป่าสงวน ทุกคนเป็นผู้บุกรุกหมด แล้วทุกคนก็มีแนวทางการต่อสู้ที่หลากหลาย บางคนก็อยากได้โฉนด บางคนก็คิดว่าเอาแค่ที่ดินพัสดุก็พอ บางคนอย่างไรก็ได้เพียงขอให้รัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทางจังหวัดก็พยายามยกระดับการต่อสู้ของทุกคนทุกแนวทาง จากกระดับล่าง ที่ต้องเสียเปรียบต้องติดคุกติดตาราง อยู่ไปจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขึ้นมาเป็นที่ราชวัสดุในระดับหนึ่งก่อน ส่วนแนวทางการต่อสู้มติครม.ได้ระบุชัดเจนว่าไม่ตัดสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ ฉะนั้นใครมีหลักฐานหรือมีเอกสาร คิดว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้น ก็สามารถนำเข้าสู่ขบวนการนี้ได้เลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องยกระดับที่อยู่อาศัยให้เป็นที่ราชพัสดุก่อน ตนชื่อว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนในระดับหนึ่ง โดยเราไม่ต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง และหากสู้ไปได้กรรมสิทธิ์ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าหากแพ้ไม่ได้อย่างมากก็แค่มาเช่าในอัตราที่เราสามารถรับได้และทำมาหากินโดยปกติทั่วไป

นายกฤษณ์กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีผู้ถูกดำเนินคดีหรือคดีถึงที่สุดโดยถูกศาลพิพากษาได้รับโทษแล้วนั้น ครม.ก็เขียนไว้ว่าในขบวนการยุติธรรมก็ให้ดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้เราก็มองอีกมุมว่าในระบบขบวนการยุติกรรมมีกลไกถ้ามูลฐานแห่งการทำผิดนั้นหายไปหรือเปบี่ยรแปลงไปแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนสภาพความเป็นป่าไปแล้ว ก็สามารถยื่นแถลงข้อเท็จจริงต่อขบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในดุลยพินิจของระดับชั้นๆ อย่างไรก็ตามก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ ส่วนคนกลุ่มนี้เมื่อหลุดคดีแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกต้องโทษคำพิพากษาแล้วนั้น ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด ยังสามารถจะกลับมาขอเช่าที่ดินราชพัสดุได้

นายกฤษณ์ยังกล่าวถึงหลังครม.มีมติปลดล็อกที่ดินเขาค้อแล้ว แนวโน้มการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินเขาค้อจะพุ่งสูงขึ้นว่า ในหลักการจริงๆซื้อขายที่ดินไม่ได้ โดยกติกาที่เราออกแบบไว้นั้นคนที่จะได้สิทธิ์ทำสัญญาเช่าก็จะต้องมีกติกากำหนด ซึ่งต่อไปก็ต้องมีคณะกรรมการโดยกรมธนารักษ์กับทางจังหวัดต้องร่วมกัน กำหนดคุณสมบัติว่าผู้เช่าต้องมีลักษณะอย่างไร อาทิ ต้องครอบครองมาก่อนปีไหนถึงจะมีสิทธิ์เช่า ซึ่งต้องมากำหนดกติกาวางหลักเกณฑ์ ไม่ใช่ปล่อยให้เช่าสะเปะสะปะกัน

“ช่วงแรกคงจะต้องดำเนินการให้ถูกตัวถูกที่ ยังไม่เปิดโอเพ่น จะต้องมีการดูคุณสมบัติและกำหนดกรอบกติกา และต้องดูแลกำกับให้ปฏิบัติไปตามกติกา โดยเราจะมุ่งการแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ปัจจุบันไม่ได้มุ่งไปที่จะซื้อขายกัน ส่วนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เช่าก็จะต้องอยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ”นายกฤษณ์

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมฯ มีการเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบจากกรมป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และรักษาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

2. สำหรับพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ ให้กรมป่าไม้เร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจนต่อไป

3. เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นที่ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

4. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป

สุนทร คงวราคม/เพชรบูรณ์

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เผยเจตนาหลังครม.มีมติเพิกถอนป่าสงวนที่เขาค้อ เพื่อให้ชาวเขาค้อใช้ชีวิตทำกินโดยปกติ ชี้กรมธนารักษ์กับจังหวัดต้องกำหนดกติกาและคุณสมบัติผู้เช่าไม่สะเปะสะปะ ไม้เปิดโอเพ่รเน้นแก้ไขปัญหาคนอยู่ปัจจุบัน

วันที่ 17 มีนาคม นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่ารสชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มติครม.ให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนที่เขาค้อว่า ขั้นตอนต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่ต้องไปเพิกถอนป่าสงวนและส่งมอบให้ที่ดินดังกล่าวให้กับกรมธนารักษ์ หลังจากนั้นทางธนารักษ์ก็จะต้องไปจัดการตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนได้เช่าทำกินต่อไป เจตนาของเราคือต้องการให้พี่น้องประชาชนหลุดจากกฎหมายป่าไม้ก่อน แล้วได้มีโอกาสใช้ชีวิตทำมาหากินกันโดยปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่เบาลง

“เดิมอำเภอเขาค้ออยู่ภายใต้กฎหมายป่าสงวน ทุกคนเป็นผู้บุกรุกหมด แล้วทุกคนก็มีแนวทางการต่อสู้ที่หลากหลาย บางคนก็อยากได้โฉนด บางคนก็คิดว่าเอาแค่ที่ดินพัสดุก็พอ บางคนอย่างไรก็ได้เพียงขอให้รัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทางจังหวัดก็พยายามยกระดับการต่อสู้ของทุกคนทุกแนวทาง จากกระดับล่าง ที่ต้องเสียเปรียบต้องติดคุกติดตาราง อยู่ไปจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขึ้นมาเป็นที่ราชวัสดุในระดับหนึ่งก่อน ส่วนแนวทางการต่อสู้มติครม.ได้ระบุชัดเจนว่าไม่ตัดสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ ฉะนั้นใครมีหลักฐานหรือมีเอกสาร คิดว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้น ก็สามารถนำเข้าสู่ขบวนการนี้ได้เลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องยกระดับที่อยู่อาศัยให้เป็นที่ราชพัสดุก่อน ตนชื่อว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนในระดับหนึ่ง โดยเราไม่ต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง และหากสู้ไปได้กรรมสิทธิ์ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าหากแพ้ไม่ได้อย่างมากก็แค่มาเช่าในอัตราที่เราสามารถรับได้และทำมาหากินโดยปกติทั่วไป

นายกฤษณ์กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีผู้ถูกดำเนินคดีหรือคดีถึงที่สุดโดยถูกศาลพิพากษาได้รับโทษแล้วนั้น ครม.ก็เขียนไว้ว่าในขบวนการยุติธรรมก็ให้ดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้เราก็มองอีกมุมว่าในระบบขบวนการยุติกรรมมีกลไกถ้ามูลฐานแห่งการทำผิดนั้นหายไปหรือเปบี่ยรแปลงไปแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนสภาพความเป็นป่าไปแล้ว ก็สามารถยื่นแถลงข้อเท็จจริงต่อขบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในดุลยพินิจของระดับชั้นๆ อย่างไรก็ตามก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ ส่วนคนกลุ่มนี้เมื่อหลุดคดีแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกต้องโทษคำพิพากษาแล้วนั้น ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด ยังสามารถจะกลับมาขอเช่าที่ดินราชพัสดุได้

นายกฤษณ์ยังกล่าวถึงหลังครม.มีมติปลดล็อกที่ดินเขาค้อแล้ว แนวโน้มการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินเขาค้อจะพุ่งสูงขึ้นว่า ในหลักการจริงๆซื้อขายที่ดินไม่ได้ โดยกติกาที่เราออกแบบไว้นั้นคนที่จะได้สิทธิ์ทำสัญญาเช่าก็จะต้องมีกติกากำหนด ซึ่งต่อไปก็ต้องมีคณะกรรมการโดยกรมธนารักษ์กับทางจังหวัดต้องร่วมกัน กำหนดคุณสมบัติว่าผู้เช่าต้องมีลักษณะอย่างไร อาทิ ต้องครอบครองมาก่อนปีไหนถึงจะมีสิทธิ์เช่า ซึ่งต้องมากำหนดกติกาวางหลักเกณฑ์ ไม่ใช่ปล่อยให้เช่าสะเปะสะปะกัน

“ช่วงแรกคงจะต้องดำเนินการให้ถูกตัวถูกที่ ยังไม่เปิดโอเพ่น จะต้องมีการดูคุณสมบัติและกำหนดกรอบกติกา และต้องดูแลกำกับให้ปฏิบัติไปตามกติกา โดยเราจะมุ่งการแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ปัจจุบันไม่ได้มุ่งไปที่จะซื้อขายกัน ส่วนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เช่าก็จะต้องอยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ”นายกฤษณ์

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมฯ มีการเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบจากกรมป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และรักษาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

2. สำหรับพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ ให้กรมป่าไม้เร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจนต่อไป

3. เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นที่ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

4. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน