X

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มรภ.เพชรบูรณ์เชิญเที่ยวงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มรภ.เพชรบูรณ์เชิญเที่ยวงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เชิญชวน มาช็อปชิม และตักไข่พาเพลิน มีรางวัลมากมาย คุ้มค่า คุ้มราคา เที่ยวชมและถ่ายภาพทุ่งไม้ดอกนานาชนิด ที่งาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงทดลองทางการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าทางคณะฯได้จัดงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 “Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและอาหารผ่านการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการแนะนำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นที่รู้จัก เป็นงานปฏิบัติในสภาพงานจริง ฝึกทักษะ ทบทวนความรู้ทางการเกษตรและอาหาร ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ฝึกฝน แสดงผลงานอันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ การนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง,การผลิตปุยหมักแบบไม่พลิกกอง,การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เบญจกุลบำรุงดินและพืช,การผลิตเชื้อไมครอไรซ่าและเชื้อชีวภัณฑ์ทางการเกษตร,การปลูกกัญชงและกัญชา,ระบบการปลูกพืชอัฉริยะ,การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ,การแสดงโมเดลสัตว์ อุปกรณ์ฝึกรีดเต้านมเทียม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ด้านการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแข่งขันการเตรียมอุปกรณ์ทางการเกษตรและการเตรียมแปลงเพาะปลูก,การแข่งขันทอดแหบก,การแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ,การแข่งขันส้มตำลีลาเด็ด,การประกวด MISS Wonderland 2022 ชุดผ้าไทยผักผลไม้ และนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย

IMG_2665

ทั้งนี้งาน”Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ โทร. 081-3494274

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน