X

เพชรบูรณ์-“สันติ”รมช.คลัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ

เพชรบูรณ์-“สันติ”รมช.คลังมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ ที่ได้รับผลกระทบหลัง ยสท.ลดปริมาณรับซื้อใบยาสูบ

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 สิงหาคม ที่หอประชุมโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 ที่หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด(วังชมภูวิทยาคม) อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ และมีมีส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐร่วมด้วย โดยมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบเพชรบูรณ์จำนวน 860 คน พร้อมตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดข้างเคียง แสดงความขอบคุณรัฐบาลรวมทั้งส.ส.เพชรบูรณ์ที่ช่วยผลักดันขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 อนุมัติงบ 159.69 ล้านบาท เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรฯ 8 จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับยาสูบแห่งประเทศไทยและกรมสรรพสามิต จำนวน 14,292 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูกาลผลิต 2562/2563

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 14,292 ราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใบยา ได้แก่ 1) ใบยาเวอร์ยิเนีย (ชาวไร่ในสังกัด 2,378 ราย ผู้บ่มอิสระ 54 ราย และชาวไร่ใบสด 1,807 ราย) 2)ใบยาเบอร์เลย์ (ชาวไร่ในสังกัด 6,562 ราย) และ 3)ใบยาเตอร์กิ (ชาวไร่ในสังกัด 3,491 ราย) โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป โดยคำนวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโควต้าการผลิตใบยาที่ลดลงในฤดูกาลผลิต 2562/2563 เปรียบเทียบกับปริมาณโควตาที่ได้รับในฤดูกาลผลิต 2560/2561 คูณด้วยร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป

สำหรับจังหวัดพชรบูรณ์ มีเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ฤดูกาลผลิต 2562/2563 ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ยสท.และกรมสรรพสามิต ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณรับซื้อใบยาสูบของ ยสท.จำนวน 2,337 ราย โดยอยู่ในข่ายได้รับการเงินช่วยเหลือรวมวงเงิน 19.5 ล้านบาทเศษ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชยาสูบ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน