X

เพชรบูรณ์-เกษตรกรส่งมอบขิง 3.7 ตัน ให้หน่วยราชการยื่นมือช่วยรับซื้อขิง หลังราคาตกต่ำจากผลกระทบโควิดระบาด

 เพชรบูรณ์-เกษตรกรส่งมอบขิง 3.7 ตัน ให้หน่วยราชการยื่นมือช่วยรับซื้อขิง หลังราคาตกต่ำจากผลกระทบโควิดระบาด

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานพาณชิย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีการส่งมอบขิงรวมจำนวน 3,700 กิโลกร้ม ให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, กองพลทหารม้าที่ 1 , ตำรวจภูธรจังหวัดฯ, กอ.รมน.เพชรบูรณ์ เรือนจำจังหวัด โรงพยาบาบเพชรบูรณ์, สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 16 ที่สั่งซื้อขิงจากกลุ่มเกษตรกร ตามกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกขิงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขายขิงได้ ส่งผลให้สินค้าขิงล้นตลาดและราคาตกต่ำ กระทั่งทำให้กษตรกรชาวเขาผู้ปลูกขิงในเขตตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อน

โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ การส่งรับมอบขิงจำนวน 3,700 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาทรวมค่าขนส่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,500 บาท จากเกษตรกรให้กับตัวแทนหน่วยงานราชการดังกล่าว โดยนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า นอกเหนือจากหน่วยงานราชการดังกล่าวที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนราชการและภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรบริหารส่วนตำบล (อปท) อื่น ๆ มีการสั่งซื้อขิงโดยตรงกับ อบต.เข็กน้อย ซึ่งในวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทาง อบต.เข็กน้อย จะดำเนินการส่งมอบขิงผ่านช่องทางการขนส่ง ให้กับส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้งอปท.ที่สั่งซื้อขิงหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาทรวมค่าขนส่งเช่นกัน

อนึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรผู้ปลูกขิงในเขต ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เรียกร้องขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จ.เพชรบูรณ์ยื่นมือช่วยเหลือ หลังขิงล้นตลาดจนราคาตกต่ำหนัก โดยเฉพาะขิงเกรดเอเหลือกิโลกรัมละ 5-6 บาท ทั้งนี้สืบเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทั่งคณะ กก.มีมติโดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยซื้อขิงจากเกษตรกรราคากิโลกรัมละ 15 บาทรวมค่าขนส่ง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน