X

เพชรบูรณ์-กกต.รับรองผลการเลือกตั้งรอบ 2 แจกใบเขียว 15 นายกอบต.ที่เหลือ

()

เพชรบูรณ์-กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพิ่มเติมรอบสอง แจกใบเขียว 15 นายกอบต.ที่เหลือ ส่งผลให้ 102 แห่งมีนายกและสมาชิกครบทุกเขตแล้ว

นายสุวิทย์  ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าวันที่ 26 มกราคม 2565 สนง.กกต.ได้จัดส่งเอกสารแบบประกาศผลการเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 15 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 คนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ทำให้การเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต.ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการประกาศผลครบทั้ง 102 อบต.แล้ว โดยผู้ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นนายก อบต.จำนวน 15 คน มีดังนี้

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จำนวน  5 คน ได้แก่
1. นายประกอบบุญ  กาฬษร   นายก อบต.ท่าพล
2.  นายอดุลย์ นนทะโคตร       นายก อบต.นาป่า
3.  นายจรัล  แก้วจันทร์          นายก อบต. ห้วยสะแก
4. นายปราโมช  ปักครึก        นายก อบต.บ้านโตก
5. นางสุภาพร  แว่นแก้ว        นายก อบต.ตะเบาะ

อำเภอหล่มสัก จำนวน  3 คน ได้แก่
1.  นายอัมพร  มีแสง  นายก อบต. หนองไขว่
2. นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง  นายก อบต.บุ่งคล้า
3.  ร้อยตรี ศิริ กินยืน   นายก อบต.บ้านหวาย

อำเภอหนองไผ่  จำนวน 1 คน ได้แก่ นางอัจจิมา  มาลากรณ์  นายก อบต.เพชรละคร

อำเภอหล่มเก่า จำนวน 1 คน ได้แก่  นางเรณุกา  ศรีรักษา นายก อบต.บ้านเนิน

อำเภอบึงสามพัน จำนวน 1 คน ได้แก่ นายวริษฐ์  บุญรุ่ง  นายก อบต.กันจุ

อำเภอชนแดน จำนวน 2 คน ได้แก่
1.  นายชุมพล  นิ่มแสวงกุล นายก อบต.ดงขุย
2.  นายพิษณุ  อินสุธา  นายก  อบต.ลาดแค

อำเภอวังโป่ง จำนวน 1 คน ได้แก่ นางอรนภา  ใช้ทรัพย์สถาพร นายก  อบต.วังหิน

อำเภอศรีเทพ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวคำพันธ์  คำศรี นายก อบต.นาสนุ่น

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวด้วยว่า สนง.กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดส่งเอกสารการรับรองผลการเลือกตั้งไปให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการประกาศผลทุกคนแล้ว และได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งให้ทันกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจากจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.จำนวน 229 คน มีผู้ยื่นเอกสารแล้ว 130 คน ยังเหลืออีกจำนวน 99 คน ส่วนผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน 2,815 ยื่นเอกสารแล้ว 2480 คน ยังเหลือ 335 คน

เนื่องจากการยื่นเอกสารแสดงรายรัยรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง หากผู้สมัครฝ่าฝืนจะมีโทษที่รุนแรงสองกรณีคือ กรณีแรกหากผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี กรณีที่สองผู้สมัครยื่นเอกสารแต่ยื่นเป็นเท็จ ผู้สมัครผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินการภายในกำหนดด้วย

ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา สนง.ฯ กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่จะทำให้ผู้สมัครยื่นเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องได้แก่ การจัดพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับยื่นที่ อบต. หรือที่ว่าการอำเภอ การจัดส่งเอกสารเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบกับผู้สมัครผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนของพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนทำให้ไม่มีการดำเนินคดีผู้สมัครแม้แต่รายเดียว ตั้งแต่การเลือกตั้ง อบจ.เพชรบูรณ์ การเลือกตั้งเทศบาล 25 แห่ง ที่ผ่านมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน