X

เพชรบูรณ์-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร

 เพชรบูรณ์-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์

เวลา 14.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

ด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,074 ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 252,993 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรค PRRS (Porcine respiratory and reproductive syndrome) ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 288 ราย จำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น 15,646 ตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ :สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เอื้อเฟื้อข้อมูล /ภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน