X

เพชรบูรณ์สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ

เพชรบูรณ์ออกคำสั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูงอย่งมีนัยสำคัญ

วันที่ 10 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งฉบับที่ 748-2564 ลงวันที่ 10 เม.ย.64 เรื่องการควบคุมการแพร่เชื้อของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนาม โดยสาระสำคัญคำสั่งฉบับนี้ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1 ของคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 708/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย.64 และให้ใช้ข้อความนี้แทน ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 เม.ย.64 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.64 1)สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2)สถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 3)สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบการกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อ 2 โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม ต้องไดรับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและตามมาตรา มาตรา 51 หรือมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ส่วนเหตุผลในการออกคำสั่งฉบับนี้ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วจัดการติดตามและสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆโดยมิได้ แสดงอาการของโรคและแพร่ระบาดออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบผู้ติดเชื้อ ที่มีกรณีเชื่อมโยงกับการใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ที่เป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงของจังหวัดเพชรบูรณ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน