จี้ตรวจสอบ 5 โรงเรียนดัง ภาคีนร.เพชรบูรณ์อ้าง ริดรอนสิทธิเสรีภาพนักเรียน (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-จี้ตรวจสอบ 5 โรงเรียนดัง ภาคีนร.เพชรบูรณ์อ้างริดรอนสิทธิเสรีภาพนักเรียน ปิดกั้นการไว้ทรงผม-ลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี (ชมคลิป)

เวลา 13.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม สองตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดินทางไปที่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา(สพม.) เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ขอให้ตรวจสอบเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายบ้านเมือง กฎกระทรวงศึกษาธิการและให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยมีนายวาทกานต์ ศรีธรราษ รองผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้สองตัวแทนภาคีนักเรียนฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยื่นหนังสือว่า ปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน นำไปสู่การถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง ถึงประเด็นขัดต่อหลักการของสิทธิมนุษยชน เป็นการประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความอับอาย การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการวางกฎระเบียบของโรงเรียนขัดกับกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมและการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

โดยตัวแทนภาคีนักเรียนฯกล่าวอีกว่า หลีงภาคีนักเรียนฯได้สำรวจทางกรูเกิลฟอร์มถึงรายชื่อโรงเรียนที่ยังคงมีการกระทำดังกล่าว พบมี 5 โรงเรียนฯในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังทำร้ายเด็กนักเรียนและบังคับให้ตัดผมสั้นเกินกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด , ไม่อนุญาตนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 และ2 ไว้ผมยาว, มีบุคลากรในโรงเรียนทำโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตี,ไม่อนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาตอนต้นไว้ผมยาว

ทั้งนี้สองตัวแทนภาคีนักเรียนฯขอให้ทาง สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมยังกล่าวย้ำด้วยว่าแม้จะไม่มีเงื่อนเวลาผลการตรวจสอบก็ตาม แต่ทางภาคีนักเรียนฯจะพยายามติดตามเป็นระยะๆ และหากเรื่องเงียบและถูกเพิกเฉย ทางภาคีนักเรียนฯก็จะพิจารณาแนวทางการยกระดับในการเรียกร้องต่อไป

หลังจากสองตัวแทนภาคีนักเรียนฯได้ยื่นหนังสือเสร็จสิ้นแล้ว นายวาท กานต์รับปากจะเร่งนำหนังสือและข้อเรียกร้องดังเสนอทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยเร่งด่วน และเมื่อถูกสอบถามถึงข้อเท็จจริงกรณี 5 โรงเรียนที่ถูกพาดพิง นายวาทกานต์กล่าวสั้นๆโดยยอมรับว่าไม่มีข้อมูล อย่างไรก็ตามก่อนตัวแทนภาตีนักเรียนจะก้าวเท้าออกจากห้องประชุมได้ชู 3 นิ้ว เพื่อแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องของภาคีนักเรียน

นอกจากนี้ก่อนการยื่นหนังสือนายวาทกานต์พร้อมคณะ ได้ปิดห้องพูดคุย 2 ตัวแทนภาคีนักเรียนฯ พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ได้เข้าไปร่วมสังเกตุการณ์ ต่อมาภายหลังทางตัวแทนภาคีนักเรียนฯได้เจรจาต่อรอง จนกระทั่งมีก่อนอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วม จากนั้นทาง 2 ตัวแทนภาคีนักเรียนฯ ได้แถลงถึงหนังสือที่ยื่นต่อ ผอ.สพม.เขต 40 พร้อมชี้เแจงและตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน นอกจากนี้นายกฤษณ์หิรัญ สาราช ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝ่ายความมั่นคง ยังนำคณะเจ้าหน้าที่ อสอ.เมืองเพชรบูรณ์และผรส.จำนวน 9 นาย เข้าสังเกตุการณ์และร่วมรับฟังในห้องประชุมอีกด้วย