X

รมช.มท.ลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนชาวเพชรบูรณ์ กลุ่มต้านโรงไฟฟ้า-โรงงานมะตอยโผล่ชูป้ายคัดค้าน (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-รมช.มท.ลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนชาวเพชรบูรณ์ เปิดเวทีรับฟังปัญหาและผลกระทบก่อนให้แนวทางแก้ปัญหา ในขณะที่กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้า-โรงงานมะตอยโผล่ชูป้ายต่อต้าน (ชมคลิป)

เวลา 09.00 น.วันที่ 4 กรกฎาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.)และนายนราพัฒน์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯพร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.หล่มเกา จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปิดเวทีที่ห้องประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมทั้งนี้ได้มีตัวแทนราษฎรกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มตำบลป่าแดง กลุ่มตำบลนางั่ว อ.เมืองฯ, กลุ่มต.ลานบ่า อ.หล่มสัก, กลุ่มบ้านขี้นาค อ.หล่มเก่าที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่และที่ทำกินอยู่ในเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ นำเสนอปัญหาและผลกระทบพร้อมขอให้ รมช.มท.หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ อ้างว่าครอบครองที่ดินมาก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยมีนายยุพราช บัวอินทร์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ประสานงานนำกลุ่มราษฎรเหล่านี้ยื่นข้อร้องเรียน

ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มราษฎรตำบลนางั่ว อ.เมืองฯ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการก่อสร้างโรงงานยางแอสฟัลท์ติก ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อนุญาตให้ตั้งโรงงานฯ ทั้งที่ประชาคมชาวบ้านไม่ผ่านและสภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบ และยังมีราษฎรบ้านท่าภู อ.หล่มเก่าร่วมกันคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นในชุมชน รวมทั้งตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ทเขาค้อ 135 รายที่ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลและบางรายถูกตัดสินแล้ว ในขณะที่ยังมีโรงแรมรีสอร์ทอีกเกือบ 1,000 แห่งไม่ถูกดำเนินคดี จึงขอความเป็นธรรมด้านคดีและต้องการขึ้นทะเบียนจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)และได้รับการรังวัดที่ดิน

 

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ดินสาธารณะป่าโคกตาด ซึ่งราษฎรถูกบังคับคดีให้ออกจากที่ดินหลังศาลมีตำตัดสินแล้ว โดยกลุ่มราษฎรได้ยื่นขอให้มีการรังวัดพิสูจน์ที่ดินนสล.(หนังสือสำคัญที่หลวง)ใหม่ หลังเกิดการโต้แย้งเรื่องแผนที่กรมที่ดินและกรมแผนที่ทหารระบุตำแหน่งและแนวเขตของนสล.ขัดแย้งกัน รวมทั้งกลุ่มตัวแทนเกษตรกรและผู้ค้ายาเส้นร้องเรียนถึงราคายาเส้นตกต่ำและขอให้ทาง รมช.เกษตรฯช่วยแก้ปัญหาอีกด้วย ในขณะที่ตัวแทนราษภรบ้านทับเบิก ต.วังเบิก ซึ่งอ้างว่าได้รับผลกระทบเพราะแผนแม่บทแก้ไขภูเบิกยังติดขัดขับเคลื่อนไม่ได้ ในขณะที่งบฯพัฒนาของทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามนายนิพนธ์ บุญญามณี, นายนราพัฒน์ แก้วทอง, นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดินและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะรับฟังข้อร้องเรียนของราษฎรกลุ่มต่างๆแล้ว ยังได้ร่วมกันชี้แจงตอบคำถามรวมทั้งสรุปแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โดยสรุปภาพรวมกรณีปัญหากรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์คือ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีขบวนการพิสูจน์สิทธิ และไม่มีการโต้แย้งการครอบครองก่อนประกาศเป็นที่สาธารณะ จึงให้แนวทางโดยให้เริ่มขบวนการนับหนึ่งใหม่ด้วยการให้องค์กรท้องถิ่นร่วมกันอำเภอยื่นขอรังวัดเพื่อออก นสล.และให้ราษฎรนำหลักฐานการครอบครองมาโต้แย้ง หากหลักฐานราษฎรถูกต้องให้กันที่ดินที่ราษฏรครอบครองออก ที่ผ่านมาปัญหาคือไม่รู้ที่ดินตรงไหนคือนสล.จึงเริ่มต้นพูดคุยกันไม่ได้ ส่วนกรณีการคัดค้านโรงงานยางฯนายนิพนธ์ขอรับทราบเรื่องไว้เท่านั้น เพราะเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับกรณีปัญหาที่ดินเขาค้อนายนิพนธ์ชี้แจงว่า เนื่องจากขบวนการพิจารณาคดีอยู่ในชั้นศาล เกรงจะเกิดปัญหาหากชี้แจงในประชุมแห่งนี้ จึงต้องพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มฯโดยตรงหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว รวมทั้งกรณีปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกตาด ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฏีกาแล้วเช่นกันจึงไม่ขอใช้เวทีนี้ชี้แจง เกรงไปก้าวล่วงคำตัดสินพิพากษา ส่วนกรณีภูทับเบิกรับปากว่ายินดีรับเรื่องไปประสานกับรมว.พม.เพราะอยู่พรรคเดียวกัน ส่วนเรื่องปัญหายาเส้นราคาตกต่ำ นายนราพัฒน์ชี้แจงว่าเรื่องนี้มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนกระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือเรื่องการส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทน

ข่าวแจ้งว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมทางตัวแทนเจ้าของรีสอร์ทเขาค้อ ได้เข้าหารือนอกรอบกับนายนิพนธ์และนายสืบศักดิ์,นายอำเภอเขาค้อ,ทสจ.เพชรบูรณ์และผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนคทช. และการรังวัดที่ดิน เพราะนโยบายของกรมป่าไม้จะไม่รังวัดที่ดินให้กับผู้ที่ถูกเนินคดี จนได้ข้อสรุปโดยชาวบ้านและเจ้าของรีสอร์ทจะเร่งทำหนังสือเสนอทางอำเภอเขาค้อ เพื่อนำเข้าคทช.อำเภอจากนั้นให้ส่งเรื่องให้ทาง คทช.จังหวัด เพื่อจะเสนอเรื่องผ่านไปคทช.ส่วนกลาง ส่วนผลจะไปอย่างไรขึ้นอยู่กับนโยบาย คทช.กลาง

ข่าวแจ้งอีกว่า ก่อนคณะนายนิพนธ์นายนราพัฒน์จะเดินทางกลับ ได้มีกลุ่มชาวบ้านหมู่ 6 บ้านทาภู ต.หินฮาว อ.หล่มเก่าราว 30 คน ร่วมกันชูป้ายคัดค้านไม่ต้องการให้ผุดโรงงานไฟฟ้าขึ้นในชุมชมพร้อมร่วมกันเปล่งเสียง “ไม่เอาโรงไฟฟ้า”กันอย่างพร้อมเพรียงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวบ้านตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ ที่ร่วมกันชูป้ายคัดค้านโรงงานยางแอสฟัลท์ติกพร้อมร่วมกันเปล่งเสียง “ไม่เอาโรงงานยาง”เช่นเดียวกัน ซึ่งนายนิพนธ์ได้ไปพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านโดยแจ้งว่าไม่ต้องกังวลเชื่อว่าสามารถพูดคุยเจรจากันได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน