คุมเข้มโควิด! เพชรบูรณ์สั่งร้านสะดวกซื้อเปิดปิดเป็นเวลา คัดกรองคนกลับจากกทม.ปริมณฑล ปิดโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ เริ่ม 24 มี.ค-12 เม.ย.นี้ (มีอัพเดทเพิ่ม)

 เพชรบูรณ์-คุมเข้มโควิด! สั่งร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงเปิดปิดเป็นเวลา คัดกรอง-สแกนผู้ที่เดินทางกลับจากกทม.และปริมณฑล ปิดโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ ตั้งแต่ 24​ มี.ค.-12 เม.ย.นี้ (มีอัพเดทเพิ่ม)

วันที่ 23 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเป็นรายที่ 3 โดยที่ประชุมนอกจากจะทบทวนมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว ยังพิจารณามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก กทม.และเขตปริมณฑลด้วย โดยมีมติปรับยกเลิกบางมาตรการฉบับแรกและพิจารณาเพิ่มมาตรการใหม่ในฉบับใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายนนี้ ได้แก่ ให้ส่วนราชการทุกแห่งเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม​ (Social distancing), ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากกทม.และเขตปริมณฑลพร้อมให้กักตัวเอง 14 วัน

ขณะเดียวกันให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เน้นประชาชนให้ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการพูดคุย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดและให้จัดทำศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน มีการบันทึกรายชื่อผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและกลับมาจากกทม.รวมถึงเขตปริมณฑล, ให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์โควิด-19และจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ระดับอำเภอ,ตำบลและหมู่บ้าน โดยจำแนกข้อมูล 3 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มผู้ที่กลับมาจากกทม.และกลุ่มมาจากเขตปริมณฑล

ให้งดหรือเลื่อนงานบวช,งานขึ้นบ้านใหม่,งานวันเกิด งานประเพณีเลี้ยงปีของหมู่บ้านแต่มีการทักท้วงชาวบ้านเกรงเกิดอาเพท ที่ประชุมจึงแนะให้ทำพิธีเฉพาะเจ้าพิธี-ร่างทรงเท่านั้น ส่วนงานแต่งงานให้งดการจัดเลี้ยงและงดมหรสพ, ให้ตั้งด่านคัดกรองบนถนนสายหลักใน 7 จุด อ.ศรีเทพ, อ.ชนแดน, ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ, บ้านกกกะทอน อ.หล่มเก่า, บ้านห้วยสนามทราบ อ.น้ำหนาว,เส้นชัยภูมิ อำเภอบึงสามพัน, ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน โดยให้คัดกรองรถโดยสารและรถตู้โดยสารทุกคัน

นอกจากนี้ที่ประชุมให้ร้านอาหารเปิดขายเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมแก่ผู้พักในโรงแรมเท่านั้น ตลาดนัดให้เปิดขายอาหารที่นำกลับไปบริโภคที่อื่น, อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้ร้านสะดวกซื้อ อาทิ ร้าน 7-11 ฯลฯ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 05.00 น.-23.00 น. และให้ประชาชนที่ออกจากบ้านพักต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกคน โดยประสานขอหน้ากากผ้าได้ที่ อบต., ให้ปิดโรงแรม,รีสอร์ท,โอมสเตย์ที่พักสำหรับคนเดินทางชั่วคราว และห้ามอพาร์ทเม้นท์รับคนเดินทางเข้าพัก

ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน,อบต. ประสานทางวัด เพื่อขอใช้กุฎิพระให้คนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจาก กทม.และเขตปริมณฑลเข้าพักเพื่อแยกตัวกักตัวเอง 14 วัน เนื่องจากไม่สะดวกเนื่องจากมีคนชราในที่พักอาศัย และให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน งดการจัดประชุมสัมมนา ยกเว้นการประชุมที่จำเป็นแต่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการฯเป็นรายๆ​ ไป

อย่างไรก็ตามในการพิจาณาให้ร้านสะดวกซื้อเปิดปิดเป็นเวลานั้น ทางตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นเสนอให้ปิดล้างทำความสะอาดวันละ 1-2 ชั่วโมง เพราะมีประชาชนท้วงติงว่าเป็นแหล่งที่เสี่ยงต่อติดเชื้อง่าย โดยนายสืบศักดิ์จึงกล่าวย้ำว่าต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับร้านค้าอื่นๆ จึงให้เปิดปิดเป็นเวลาชั่วคราวแค่ระยะเวลา 20 วันเท่านั้น จากนั้นได้สอบถามความเห็นของแพทย์ที่ร่วมประชุม จนได้รับคำแนะนำว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อต้องการคุมเข้มและให้ได้ผลจริงๆ จึงเห็นสมควรปิดเปิดเป็นเวลาเป็นการชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 มีนาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกประกาศเผยแพร่ ทั้งนี้ในสาระของประกาศดังกล่าวนอกจากจะมีการเน้นมาตรการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่ีเสี่ยงเสียง กลุ่มที่เดินทางกลับจากกทม.และเขตปริมณฑล และมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการป้องกันสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 22,35, ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผา่านมา สั่งปิดชั่วคราวสถานที่ประกอบการที่เสี่ยงการติดและแพร่เชื้อฯ จำนวน 22 รายการ   และยังให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 24 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายน (ตามคำสั่งด้านล่าง)

นอกจากนี้ในคำสั่งจังหวัดปิดชั่วคราว รายการที่ 21 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00-24.00 น. นายสืบศักดิ์ชี้แจงว่า เดิมที่ประชุมให้เปิดตั้งแต่ 05.00-23.00 น. แต่เนื่องจากมีการทักท้วงให้เปิดถึง 24.00 น. มติคณะกรรมการฯจึงให้ปรับเวลาเปิดปิดตั้งแต่ 05.00 น.ถึง 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายน

ข่าวแจ้งว่า สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปสถานการณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมาโดยแจ้งว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)มีจำนวน 67 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 3 ราย, ออกจาก รพ.แล้ว 56 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย, เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 398 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 252 ราย กำลังเฝ้าระวังติดตาม 146 ราย, เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามา 115 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 56 ราย เหลือเฝ้าระวังติดตาม 59 ราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น