เพชรบูรณ์พร้อมเป็นเจ้าภาพ 8-9 ก.พ.นี้ จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2563

เพชรบูรณ์พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2563 “102ปี การศึกษาเอกชนทางเลือกที่ดีกว่า” 8-9 ก.พ.นี้

เวลา 10.00 น.วันที่ 31 มกราคม ที่หอประชุมโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดฯ, ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กุณากุล นายกสมาคม ปส.กช., ดร.บัณฑิต ครุทางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือและประธาน ปส.กช.จังหวัดฯ, นางสาวทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2563 “102ปี การศึกษาเอกชนทางเลือกที่ดีกว่า” Private Ed7cation, The Better Choice ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ในการแถลงข่าวมีประธาน ปส.กช. นายกสมาคมฯทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมด้วย

โดยนายพงษ์พิทยากล่าวว่า ในเพชรบูรณ์มีนักเรียนอยู่ในภาคการศึกษารวม 1.8 แสนคน เป็นนักเรียนภาครัฐและท้องถิ่น 1.6 แสนคน อีก 2 หมื่นคนอยู่การศึกษาภาคเอกชน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นที่จะต้องควบคู่กันไป การเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทยได้ประกาศชัดว่าต้องการเน้นในเรื่องของการเป็นจุดเชื่อมโยงในอาเซียน ฉะนั้นจึงจะต้องให้เด็กของเราได้มีความรู้และมีทักษะในเรื่องของภาษา รวมทั้งมีสกิลหลากหลายที่เรียกว่ามัลติสกิล ซึ่งปัจจุบันยังมีการเน้นเรื่อง Teach Less Learn More คือทำอย่างไรไม่ให้เด็กมุ่งอยู่แต่ตำราเพียงอย่างเดียว แต่จะทำให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ในหลายๆแบบที่จะไปใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้

“เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีมุมมองการจัดการศึกษาในแบบไหนก็ตาม ภาคเอกชนกับภาครัฐก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน ฉะนั้นในโอกาสที่จะมีการจัดงานวันการศึกษาครบ 102 ปี ของการศึกษาเอกชนภาคเหนือก็นับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่บุคลากรทางการศึกษาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน และจะทำอย่างไรให้โมเดลของการจัดการศึกษาภาคเอกชน ในภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด เอื้อต่อการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้มีทักษะชีวิต และสามารถที่จะออกไปดำเนินชีวิตภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงขอขอบคุณทางผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชนที่มาใช้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้”นายพงษ์พิทยากล่าว

ดร.บัณฑิต ครุทางคะ กล่าวว่า คาดว่าจะมีคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนราว 10,000 คนจากโรงเรียนเอกชนใน 17 จังหวัดเข้าร่วม โดยกิจกรรมในงานนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการแสดงออกทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน รวมทั้งการจัดแข่งขันทักษะของนักเรียนในด้านต่างๆอีกด้วย โดยการจัดงานนี้นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนเอกชนกว่า 600 แห่งในภาคเหนือแล้ว ยังเป็นการสร้างเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงออกและมีการแข่งขันทักษะในด้านการศึกษา

สำหรับการวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาไทยและมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านการศึกษา โดยมีการแข่งขันในทุกด้านและทุกๆมิติให้สมวัยเป็นเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวของโรงเรียนเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มันเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป นอกจากนี้เพื่อเชิดชูเกียรติกับผู้บริหารครูบุคลากรการศึกษาเอกชนที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอด 102 ปี

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น