กรมธนารักษ์จับมือเทศบาลเมืองฯ เปิดอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เพชรบูรณ์-กรมธนารักษ์จับมือเทศบาลเมืองฯ เปิดอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรรัตน์สงคราม นายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวรายงานถึงการเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีชาวเพชรบูรณ์เข้าร่วม และมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์, นายวิศัลย์ โฆษติตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ, นายวีระ เณรบำรุง ธนารักษ์จังหวัด, นายสด แดงเอียด อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรและอธิบดีกรมศาสนา, ผศ.ทิวา ศุภจรรยา ผอ.สถาบันถิ่นฐานไทยร่วมด้วย ตามหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายวิศัลย์และนายเสกสรรนำคณะนายสดและนายพิบูลย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

โดยนายสกนธ์ สุนทรชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น มีบทบาทเป็นผู้นำการพัฒนา การอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแสดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรหันมาให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกำแพงเมือง-คูเมืองให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป

ในขณะที่นายพิบูลย์กล่าวว่า กำแพงเมืองเพชรบูรณ์จากหลักฐานมีร่องรอย 2 ยุคสมัยและอีกยุคเป็นสมัยอยุธยา สร้างเพื่อป้องกันเมืองจากการรุกรานของข้าศึก  และคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยขุนหลวงนารายณ์และเกี่ยวโยงกับเจ้าพระยาวิชเยนทร์ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วยังเป็นจะเป็นจุดเชื่อมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการเปิดป้ายสื่อความหมายกำแพงเมือง-คูเมืองเพชรบูรณ์พร้อมร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้ว นายสกลพร้อมนายเสกสรรและนายวิศัลย์รวมทั้งนายวีระ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอนุรักษ์กำแพง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคมเมืองเพชรบูรณ์ หลังจากนั้นมีการจัดเสวนาเรื่องกำแพงเมือง-คูเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายสด แดงเอียด, นายสกล สุนทรชาติ, ผศ.ทิวา ศุภจรรยา, นายเสกสรร นิยมเพ็งและนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ซึ่งปรากฏว่าหัวข้อในการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะบรรดานักเรียนนักศึกษา

สำหรับกำแพงเมืองเพชรบูรณ์จากหลักฐานและร่องรอยที่ยังเหลือปรากฏถูกแบ่งเป็น 2 ยุคสมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัยซึ่งสร้างตามแนวคูน้ำคันดินธรรมชาติ โดยมีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของเมืองมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นหลักฐาน และสมัยอยุธยามีประตูชุมพลเป็นประตูเมืองหลักอยู่ด้านทิศตะวันตก แนวกำแพงเมืองสร้างด้วยอิฐเป็นสี่เหลี่ยมตรงมุมเมืองทั้ง 4 ทิศมีป้อมหัวลูกศรทั้ง 4 ด้าน โดยมีวัดไตรภูมิเป็นศูนย์กลางของเมือง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จขุนหลวงนารายณ์ เพื่อป้องกันอาณาจักรล้านช้าง โดยสร้างเมืองค่อมแม่น้ำป่าสัก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น