หอแปดริ้ว ตั้งโต๊ะแถลงหนุนเดินหน้าอีอีซี หลังสื่อภาษีบาปยังเสนอข่าวบิดเบือน

หอการค้าแปดริ้ว ตั้งโต๊ะแถลงการณ์หนุนเดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หลังยังมีสื่อภาษีบาป นำเสนอข่าวบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่ ขณะกำนันเขาดินเตรียมขนชาวบ้านบุกสถานีร้องขอให้ตรวจสอบภาพความอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกนำไปเผยแพร่ออกอากาศนั้นมาจากไหน ยันไม่ใช่ภาพจากในพื้นที่ตำบลเขาดินที่รอคอยการพัฒนาแน่นอน

วันที่ 12 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้า จ.ฉะเชิงเทรา นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการค้าฉะเชิงเทรา นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนัน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และนายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ชาว อ.พานทอง จ.ชลบุรี ตัวแทนชุมชนพื้นที่ข้างเคียง ต.เขาดิน ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนและผลักดันโครงการพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว หลังจากเมื่อวานนี้ยังมีสถานีโทรทัศน์บางแห่ง ซึ่งได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนมาจากภาษีเหล้า-บุหรี่ (ภาษีบาป) จากองค์กรของรัฐบาลมาใช้จ่ายในการบริหารงาน ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวที่บิดเบือนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และความต้องการของคนในพื้นที่เขาดินอย่างแท้จริง

โดยนายประโยชน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกนั้น ถือเป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติ ขณะที่โครงการพัฒนาพื้นที่ใน ต.เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ โดยมีมูลค่าการลงทุนถึงกว่า 1.5 แสนล้านบาท และมีมูลค่าของผลผลิตประมาณกว่า 5 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และชีวิตของคนไทยที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

ในนามของหอการค้า จ.ฉะเชิงเทรา และกำนัน ต.เขาดิน ที่ได้มาร่วมแถลงการณ์ในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการและประชาชน ที่เห็นชอบและอยากให้โครงการอีอีซีนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว ที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม “บลูเทค ซิตี้” เนื่องจากความล่าช้าคือความทุกข์ยากของประชาชน ความล่าช้าคือต้นทุนของประเทศ

“เราต้องข้ามกับดัก ที่เราอยู่ในรายได้ปานกลางไห้ได้ หากเราไม่ปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตโดยรวมของประเทศ จากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม หรือในเชิงพาณิชย์กรรมแล้วนั้น เชื่อว่าต่อไปประเทศเราจะมีความยากลำบากมากขึ้น ในภาวะที่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในเชิงเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการต่อสู้ทางด้านการกีดกันทางการค้าอย่างรุนแรง ฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนในเรื่องของผลผลิต ที่เป็นความต้องการของโลกอย่างแท้จริง เราต้องเปลี่ยนในเชิงปริมาณมาเป็นในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น”

ภารกิจของหอการค้านั้น เรามีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ “ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต” จึงขอยืนยันว่าเรานั้นเห็นชอบและเห็นด้วย ที่ชาวตำบลเขาดินนั้นได้ออกมาเรียกร้องและปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะผลประโยชน์ของคนเขาดินเท่านั้น แต่เป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากโครงการที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่เฉพาะคนในพื้นที่ แต่ได้ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ เป็นประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง

จึงอยากให้เกิดการปรับเปลี่ยนในด้านการผลิต จากเกษตรกรรมเป็นพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรม “หากดูจากประเทศชั้นนำของโลกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมทั้งหมด แต่จะเป็นความงดงามขนาดไหน หากเรามีทั้งเกษตรกรรม พาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม อยู่ในประเทศเดียวกัน” จึงถือว่าประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่งคั่งที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงอยากวิงวอนให้เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีและงดงาม เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง

ขอให้สื่อช่วยกันกระจายข่าวและทำความเข้าใจต่อทุกๆ ภาคส่วนให้ทั่วถึง เพราะเท่าที่ทราบโดยข้อมูลนั้น โครงการนี้ไม่ได้มีการต่อต้านจากคนในพื้นที่ แต่เป็นการต่อต้านจากคนนอกพื้นที่เท่านั้น ซึ่งทางหอการค้าก็ยังไม่เข้าใจ ตลอดจนคนในพื้นที่เขาดินจริงๆ นั้น ก็ยังไม่เข้าใจ ว่าทำไมคนภายนอกจึงมีความเห็นต่างจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง นายประโยชน์ กล่าว

ขณะที่ นายโชคป์ทวีท์ กล่าวว่า อยากขอร้องคนจากนอกพื้นที่ และนักการเมืองบางพรรค รวมถึงสื่อบางสถานี ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ว่า อย่ามาปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ของคนเขาดินอีกเลย เพราะคนเขาดินส่วนใหญ่นั้นมีความหวังว่าลูกหลานจะได้มีงานทำใกล้บ้าน ครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้า และชุมชนหมู่บ้านจะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

เนื่องจากพื้นที่ใน ต.เขาดิน เดิมนั้นมีอยู่จำนวน 14,000 ไร่ เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเกือบทั้งหมดแล้ว ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่คุ้มค่า ไม่พอเลี้ยงครอบครัว หากพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดอาชีพใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว ก็จะทำให้คนเขาดินได้รับความเดือดร้อนและยากจนต่อไปในอนาคต

และหากแบ่งพื้นที่จำนวน 2 พันไร่ ให้ได้รับการพัฒนาให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ทั้งการค้าขาย และคนมีงานทำใกล้บ้านจนสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งตำบล มันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเขาดินดีขึ้นได้มากขนาดไหน ส่วนการนำภาพข่าวที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในภาคเกษตรไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสถานีโทรทัศน์บางแห่งนั้น อยากให้ทางสถานีมีการตรวจสอบว่าข่าวที่นำไปออกอากาศนั้น ไปเอาภาพมาจากไหน

เพราะสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของพื้นที่ ต.เขาดิน นั้น ไม่มีปรากฏอย่างที่ได้เห็นในโทรทัศน์แล้ว ซึ่งหากสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวยังมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนต่อไปอีก ชาว ต.เขาดิน ที่แท้จริงก็อยากจะเดินทางไปยังที่สถานี เพื่อขอชี้แจงในข้อเท็จจริงให้แก่ทางสถานีได้ทราบบ้างว่า ข้อเท็จจริงในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร

เพราะการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนไปนั้น ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับคนเขาดินเลย แต่เป็นการปิดโอกาสของคนเขาดินในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาชีวิต จากรายได้เก่าซึ่งเป็นวิถีเกษตรนั้น มันไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวแล้ว นายโชคป์ทวีท์ กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น