ติดป้ายขายวัด ยังไม่จบหลัง กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยสางปัญหา

ลงดูในพื้นที่

ฉะเชิงเทรา – ติดป้ายขายวัด ยังไม่จบหลัง กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่ช่วยสางปัญหา พร้อมขีดเส้นภายในหนึ่งเดือนต้องรู้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ก่อนเตรียมผลักดันเข้าสู่กระบวนการในทุกส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวงฯ กรม ในส่วนกลาง บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหากปัญหาความเดือดร้อนด้านมลพิษในพื้นที่ยังอยู่

วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 (กอ.รมน.) พร้อมด้วย พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางลงพื้นที่ มายังวัดบุญญาราม (หนองกลางดง) ตั้งอยู่เลขที่ 99/6 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

พล.ต.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ

หลังจากพระอธิการชยพัทธ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองกลางดง ติดป้ายประกาศขายวัดด่วน เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 ที่ผ่านมา สาเหตุจากทนต่อปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จากโรงงานรีไซเคิลและกำจัดขยะในพื้นที่ไม่ไหว เพื่อหาข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อมูลปัญหาและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนปัญหาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน ต.ท่าถ่าน ต.บ้านซ่อง ต.เกาะขนุน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงปัญหาและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 1 สางปัญหา

โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม นายพีรวัส เมฆิน รักษาการ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมประชุมรายงานถึงสภาพปัญหาดังกล่าว

แก้มลพิษ

จากนั้นหลังการประชุมจึงได้เดินทางเข้าไปดูยังในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ ของบริษัทเอกชนในบริเวณพื้นที่ใกล้วัดแห่งหนึ่ง ก่อนได้ข้อสรุปจากผลการประชุมว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อแจ้งเหตุ หมู่ละ 3 คน โดยให้อุตสาหกรรมจังหวัดกำหนดเป็นหัวข้อ ในการรายงานการแจ้งเหตุ และให้ทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายในวันที่ 16 ก.พ.62

ลงดูปัญหาในพื้นที่

และหากยังไม่มีอะไรดีขึ้น จะเดินทางลงพื้นที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาใหม่อีกครั้ง โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับกระทรวง ทบวงฯ กรม จากส่วนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนในบอร์ดของ กอ.รมน. เข้ามารับฟังปัญหาด้วย เพื่อที่จะนำปัญหาเข้าไปแก้ไขในระดับส่วนกลางเพื่อที่จะดูว่าจะสามารถใช้กฎหมายฉบับใดที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาได้บ้าง

หาข้อเท็จจริง

เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ หลังจากได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาแล้ว และได้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาในสังคม โดยจะไม่ปล่อยละเลยปัญหาเหล่านี้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้คุณภาพชีวิตชาวบ้านแย่ลงในทุกวัน พล.ต.ประวิทย์ กล่าว ในที่ประชุมสรุปการแก้ไขปัญหาในวันนี้

ลงดูบ่อฝังกลบขยะ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น