X
มาวันแรก

มาแล้วผู้ว่าใหม่แปดริ้ว ผู้มีอายุราชการเหลือยาวนานที่สุดในรอบนับสิบปี

ฉะเชิงเทรา – มาแล้วผู้ว่าใหม่แปดริ้ว ผู้มีอายุราชการที่ยังเหลืออีกยาวนานที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี ถือเป็นผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 45 ลบภาพผู้ว่าฯ มาใหม่รอเกษียณตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ส่วนใหญ่เหลืออายุราชการเพียงแค่ 1-2 ปี ลั่นพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ท่ามกลางเหล่าข้าราชการมารอรับถึงกว่า 100 คน

วันที่ 1 ต.ค. 65 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมืองเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ประธานหอการค้า และนายก อบจ. ได้เดินทางมารอคอยตอนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา คนใหม่ล่าสุดที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งและเข้าพักภายในจวนแห่งนี้เป็นวันแรก พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คนใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกัน

เหล่าข้าราชการมาต้อนรับ

หลังเดินทางมาถึงได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หอหลวงพ่อพุทธโสธร พร้อมพระภูมิเจ้าที่ภายในจวน เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวต้อนรับ ขณะที่ นายขจรเกียรติ ได้กล่าวต่อเหล่าข้าราชการและผู้มาให้การต้อนรับว่า พร้อมที่จะร่วมทำงานกับทุกภาคส่วนใน จ.ฉะเชิงเทรา และถือเป็นครั้งแรกที่ได้มารับราชการยังที่ภาคตะวันออก

รับผู้ว่าแปดริ้วคนใหม่

สำหรับประวัติของ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา คนใหม่ลำดับที่ 45 เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508 ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 54 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 59 ที่วิทยาลัยมหาดไทย

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับประวัติการรับราชการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ 2 มีนาคม 2542 เข้าทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17 มกราคม 2543 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) จ.ตรัง วันที่ 2 มกราคม 2545 เลื่อนฐานะเป็นปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) จ.ตรัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มกราคม 2548 เข้ามาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 เมษายน 2548 ทำหน้าที่บุคลากร 8 ว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 3 ธันวาคม 2550 ทำหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สนง.กถ.สป.

ประธานหอการค้ามาต้อนรับ

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จวค.เชี่ยวชาญ) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้าสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง วันที่ 21 กันยายน 2564 ย้ายไปดำรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ก่อนเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันนี้

นายก อบจ.มาต้อนรับ

โดยถือว่านายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ที่เพิ่งเดินทางเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ ยังมีอายุราชการที่เหลือระยะเวลาในการทำงานมากถึง 3 ปีเต็ม และยังมีวันเกิดในวันที่ 1 พ.ย.2508 ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งได้ยาวนานถึง 4 ปีเต็ม จึงถือเป็นผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ยังมีอายุราชการเหลือก่อนการเกษียณอายุราชการยาวนานมากที่สุดในรอบเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา และเป็นความหวังของชาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่จะได้ข้าราชการอำนวยการระดับสูงเข้ามาพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน