X
ดูความคืบหน้าการก่อสร้าง

วุฒิสภา ตามดูคืบหน้าสร้างอ่างห้วยกรอกเคียน ตามแผนผุดแหล่งน้ำป้อนอีอีซี

ฉะเชิงเทรา – วุฒิสภา กลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่ติดตามดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ตามมติ ครม.ปี 2563 ที่อนุมัติให้ผุดแหล่งน้ำใน จ.ฉะเชิงเทรา เพิ่มเติมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำรองความต้องการและป้อนเข้าสู่พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ล่าสุดพบมีปัญหาอุปสรรคจากฤดูฝนมาเร็ว ขณะโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสันเขื่อน และยังรอเวนคืนที่ดินบางส่วน

แหล่งน้ำสำรองอนาคต

วันที่ 18 ส.ค.65 เวลา 09.15 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ พลเอกวสันต์ สุริยมงคล นายณรงค์ รัตนานุกูล และนายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน

รับฟังความคืบหน้า

ในหมู่บ้านอ่างเตย พื้นที่ ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของ จ.ฉะเชิงเทรา จากหน่วยงานกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลประทาน จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาร่วมรับฟังและนำเสนอข้อมูลในพื้นที่

นำคณะมาติดตามดูอ่าง

จากข้อมูลการรายงานความคืบหน้านั้นพบว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างในขณะนี้มีปัญหาอุปสรรคจากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกติในปีนี้ โดยโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างตั้งสันแนวเขื่อนสูง 15 เมตร และยังอยู่ระหว่างของบประมาณประจำปี 2565 ส่วนที่เหลือจ่าย เป็นค่าเวนคืนที่ดิน สปก.จากประชาชนอีกจำนวน 15 แปลง รวมเนื้อที่ 172 ไร่ 2 งาน 51 ตรว. เป็นเงิน 20.64 ล้านบาท

กำลังอยู่ระหว่างตั้งสันเขื่อน

ซึ่งในวันที่ 23 ส.ค.65 จะมีการประชุมขออนุมัติค่าทดแทนทรัพย์สินอีกจำนวน 304 ราย รวมเนื้อที่ 3,632 ไร่ 2 งาน 67 ตรว. รวมเป็นเงินจำนวน 714.64 ล้านบาท โดยยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีอนุมัติจ่ายอีก 44 แปลง เนื้อที่รวม 570 ไร่ 4 ตรว.

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนแห่งนี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ให้ดำเนินการก่อสร้างในกรอบวงเงิน 1,880 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลา 4 ปี 2564-2567 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 รวมเนื้อที่โครงการก่อสร้าง 6,400 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขนาดความจุ 19.2 ล้าน ลบม.

คณะ สว.ภาคตะวันออก

ซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 11,000 ไร่ในฤดูแล้ง 3,000 ไร่ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่อีอีซีได้ปีละ 9 ล้าน ลบม. ใช้รักษาระบบนิเวศเพื่อเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงได้ปีละ 4 ล้าน ลบม. และยังสามารถส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค -บริโภค สัตว์เลี้ยง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำประมงน้ำจืด และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

ก่อสร้างตามมติ ครม.

ซึ่งโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนเป็น 1 ใน 3 โครงการเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในอนาคต จากความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม จากทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง มีความจุ 15 ล้าน ลบม. และอ่างเก็บน้ำคลองกะพง ความจุ 27.5 ล้าน ลบม. โดยทั้ง 3 โครงการอยู่ในลุ่มน้ำคลองระบมและท่าลาด

มาตามดูโครงการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน