X
ข้อมูลไม่ตรงกัน

ร้อง ปปช.สอบ ผอ.พอช.จ้อผ่านสื่อแจงใช้งบหนุนบ้านมั่นคงแย้งหน่วยงานอื่น

ฉะเชิงเทรา – ร้อง ปปช. ตรวจสอบ ผอ.พอช.หลังจ้อผ่านสื่อชี้แจงการใช้เงินงบหนุนสาธารณูปโภคโครงการหมู่บ้านมั่นคงบ่อบัว ขัดแย้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้เข้าดำเนินการขยายเขตบริการที่ยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระบุชัดเจนว่าไม่เคยได้รับเงินค่าติดตั้งขยายเขตบริการจากสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัวมาก่อนแต่อย่างใด

วันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. ชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านมั่นคงบ่อบัว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางนำเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ที่มีการชี้แจงกลับมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าไม่เคยได้รับเงินงบประมาณเป็นค่าขยายเขต และติดตั้งโครงการภายในหมู่บ้านมั่นคงบ่อบัวมาก่อน

บุก สนง.ปปช.

เข้ายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 66,67 ม.1 ถ.ศุขประยูร ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ทำการตรวจสอบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.และสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัวว่ามีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ได้มีการชี้แจงผ่านทางสื่อมวลชนบางแขนงหรือไม่

ร้อง ปปช.เข้าตรวจสอบ

โดย นางพัชรี มากมี อายุ 38 ปี และนางสมร ไชยธิ อายุ 60 ปี กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันนี้ เนื่องจากชาวบ้านเกิดความสงสัยในข้อมูลที่ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ได้มีการชี้แจงผ่านสื่อว่าเงินงบประมาณสนับสนุนสาธารณูปโภคบ้านมั่นคงบ่อบัวจำนวน 4.2 ล้านบาท ตามที่พวกตนได้เคยร้องไปยังทางศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทราให้ทำการตรวจสอบนั้น

บุก ปปช.

ได้ถูกใช้จ่ายไปในการปรับพื้นบดอัดถมดินไปจำนวน 2,300,000 บาท ทำถนนจำนวน 600,000 บาทติดตั้งไฟฟ้าจำนวน 650,000 บาท ประปาจำนวน 350,000 บาท ท่อระบายน้ำจำนวน 350,000 บาท อาคารเอนกประสงค์จำนวน 150,000 บาท และสำรวจรังวัดจำนวน 4,150 บาทนั้นว่าเอาไปใช้ตรงส่วนใด เนื่องจากยังไม่มีการชี้แจงกลับมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีเอกสารยืนยันการใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปจากทาง พอช. และสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว

ข้อมูลขัดแย้งกัน

อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังมีความขัดแย้งกัน ระหว่างหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา ที่ มท 5309.18/ฉช.-บค./1887 ลงวันที่ 7 มิ.ย.61 ตอบกลับมายัง นายก อบต.บ้านใหม่ ตามหนังสือที่ ฉช.76903/77 ลงวันที่ 16 พ.ค.61 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

ปรากฏว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อนุมัติงบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัวในปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบริการไฟฟ้าให้ครบทุกหลังคาเรือน

ไฟฟ้ายัน

โดยจัดเข้าโครงการครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.) และ “โครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง” ซึ่งใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว โดย กฟภ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกเก็บแต่เฉพาะในส่วนของค่ามิเตอร์ไฟฟ้าตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

โดยเป็นการเรียกเก็บจากประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนพักอาศัยในแต่ละแปลงโดยตรง เพียงรายละ 728 บาท สำหรับมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 5 (15) แอมป์ และขนาด 1 เฟส 15 (45) แอมป์ จำนวน 4,621.50 บาทตามที่ชาวบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ร้องขอ ชาวบ้านจึงสงสัยว่าทางสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว และหน่วยงาน พอช.นำเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนนี้ไปใช้จ่ายเพื่อติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าตรงส่วนใด

ประปายืนยัน

นอกจากนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้แสดงหลักฐานการจัดสรรงบประมาณวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ที่ มท 55310/4807 ลงวันที่ 29 ส.ค.2555 ว่าได้ใช้เงินงบประมาณจำนวน 1,080,000 บาท (ก่อนภาษี) ในการดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำให้สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว

โดยที่ไม่ได้มีการระบุถึงเงินงบประมาณที่ได้รับมาจากทางสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ในการนำมาจ่ายสมทบดำเนินโครงการขยายเขตตามที่ ผอ.พอช.ได้มีการนำมากล่าวอ้างชี้แจงผ่านทางสื่อมวลชนแต่อย่างใด พวกตนจึงอยากให้ทางสำนักงาน ปปช.ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวว่ามีการนำไปใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามที่มีการกล่าวอ้างไว้หรือไม่

ข้องใจ พอช.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน