X
ตรวจเยี่ยมเทคนิคฉะเชิงเทรา

ที่ปรึกษาพิเศษ เลขาฯ สอศ.ดูความพร้อม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา – ที่ปรึกษาพิเศษ เลขาฯ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ดูความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พร้อมกำชับให้มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรเป็นสำคัญ ควบคู่กับการมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเรียนจริงปฏิบัติจริง ให้แก่ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างครบถ้วน

ประชุมสั่งการ

วันที่ 2 ก.ค.63 นางขนิฐา การีสรรพ์ ที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เดินทางลงพื้นที่เข้ามาตรวจเยี่ยมที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดทำการเรียนการสอนหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายธวัช ถ้วยทองคำ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร น.ส.สมจิตต์ อุระงาม รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มาคอยให้การต้อนรับและนำพาเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ภายในบริเวณวิทยาลัย

ดูจุดล้างมือก่อนเข้าวิทยาลัย

ก่อนที่จะมีการร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราดำเนินการ 2 เรื่อง คือ ให้ทางวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลักสำคัญ และเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบเรียนจริง ปฏิบัติจริง

มาดูความพร้อม

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ต่อการเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 13 ก.ค.63 นี้ โดยที่ทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาไว้พร้อมแล้ว ด้วยการจัดตั้งเครื่องสแกนระบบคอมพิวเตอร์ ในการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษาทุกคน ก่อนที่จะผ่านเข้ามายังภายในวิทยาลัย

กำชับข้อสั่งการ

จากนั้นยังมีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ และอ่างล้างมือด้วยสบู่ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง ตลอดจนการจัดเตรียมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน ที่จำกัดให้เข้าใช้เพียงโต๊ะละ 2 คนโดยมีฉากพลาสติกใสกั้นกลาง และมีจุดเว้นระยะห่างในการเดินเข้าซื้ออาหาร ตลอดจนการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และให้นักศึกษาสวมหน้ากาก ที่ใช้ป้องกันโรคได้ทุกชนิดระหว่างอยู่ภายในวิทยาลัยโดยไม่จำกัดสีและรูปแบบ

ตรวจเข้มความพร้อม สถาบันอาชีวะ

ผ่านเครื่องแสกนอุณหภูมิร่างกาย

มาดูความพร้อม วท.ฉะเชิงเทรา

เด็กเรียนดี แห่เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ขณะสถานศึกษาพร้อมเปิดเทอมแล้ว

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พร้อมเปิดภาคเรียนหลังสถานการณ์โควิดแล้ว

เด็กเรียนดี แห่เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ขณะสถานศึกษาพร้อมเปิดเทอมแล้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน