เปิดเรียนออนไลน์วันแรกวุ่น แอป DLTV เรียนทางไกลโหลดไม่ได้

เรียนผ่านระบบ ทีวีดิจิตอล

ฉะเชิงเทรา – เปิดเรียนออนไลน์วันแรกวุ่น แอปฯ เรียนทางไกลบางช่องทางโหลดไม่ได้ ขณะครอบครัวที่มีบุตรหลายคนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เหตุจากมีเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเพียงเครื่องเดียว ส่วนบรรยากาศการเรียนของเด็กสามารถเขียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ โดยมีผู้ปกครองคอยกำกับดูแล

วันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกท่ามกลางสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านทางระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันนี้ ทำให้บางครอบครัวเกิดความวุ่นวายในการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

ดาวน์โหลดไม่ได้

เนื่องจากต้องมีการติดตั้งการหรือดาวน์โหลด ค้นหาช่องสัญญาณโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลใหม่ทั้งหมด เหตุจากกล่องรับสัญญาณเดิมที่เคยปรับตั้งจูนช่องไว้ตามรูปแบบเก่าตั้งแต่แรกนั้น มีช่องสัญญาณเพียงแค่ 36 ช่อง ขณะเดียวกันบางครอบครัวที่มีบุตรหลายคน และกำลังเรียนอยู่ต่างชั้นเรียนกันนั้น ไม่สามารถที่จะเรียนพร้อมๆ กันกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนได้ทัน ตามเวลาการสอนจริงได้ เนื่องจากมีกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว

บางครอบครัว ต้องเรียนพร้อมกันหลายคน

ในขณะที่นักเรียนบางรายซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว ได้พยายามที่จะใช้วิธีการเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนั้น ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLTV ของรัฐบาลมาใช้ในการเรียนได้ อย่างไม่ทราบสาเหตุ ว่าเกิดจากแอปฯ ล่ม เนื่องจากมีนักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก หรือเกิดจากปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ไม่ดีเพียงพอ

บางรายเด็กๆ ต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

ขณะที่บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์นั้น นักเรียนสามารถเรียนหรือเขียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ แต่บางรายนั้นยังมีปัญหาเรียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอไม่ทัน โดยที่เด็กๆ ที่ยังอยู่ในวัยซนนั้น ยังคงต้องมีผู้ปกครองคอยเป็นผู้ช่วยในการเข้ามากำกับดูแลให้นักเรียนทำตามที่ครูกำลังสอนอยู่

ต้องมีผู้ปกครองคอยกำกับ

ซึ่งอาจเกิดปัญหากับเด็กๆ อีกจำนวนมาก หากผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีพ และไม่มีเวลามาคอยเฝ้ากำกับดูแล จึงอาจทำให้การเรียนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ไม่สัมฤทธิ์ผล หรือล้มเหลวไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางโรงเรียน และทางรัฐบาลได้

เพื่อนร่วมชั้น ต่างพื้นที่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น