ชาวบางปะกง ร้องถูกกว้านซื้อขับไล่ที่ทำกิน ผุดนิคมอุตสาหกรรม

ร้องศูนย์ดำรงธรรม

ฉะเชิงเทรา – ชาวบางปะกง บุกศาลากลางยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมร้องนายทุนกว้านซื้อที่ดิน ก่อนบุกเข้ารื้อถอนขับไล่ที่ทำกินชาวบ้านที่เคยเช่าอยู่เดิมให้ออกไปพ้นพื้นที่ เตรียมผุดเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ รองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

วันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 11.30 น. กลุ่มชาวบ้านตำบลเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 30 คน ได้รวมตัวพากันเดินทางเข้ามายื่นหนังสือร้องเรียนต่อทางผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านทางนายวราห์ เขินประติยุทธ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา ถึงผลกระทบความเดือดร้อน หลังจากถูกกลุ่มนายทุนยักษ์ใหญ่ลำดับ 8 ของประเทศได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพื้นที่ ต.เขาดิน เป็นจำนวนมากถึงกว่า 1 พันไร่

จนสามารถรวบรวมเป็นที่ดินแปลงใหญ่ติดลำน้ำบางปะกงเลียบยาวตลอดแนวถนนสายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) กรุงเทพฯ-พัทยา ด้านทิศใต้จนถึงพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยได้เริ่มทำการปรับถมพื้นที่และขับไล่ให้ชาวบ้านรื้อถอนที่อยู่อาศัยที่เคยเช่าทำกินภาคเกษตรกรรมออกไปให้พ้นพื้นที่โดยที่ยังไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นต่อชาวบ้านข้างเคียงมาก่อนบุกศาลากลาง                มีนายสงัด โพธิ์ดี อายุ 73 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ต.เขาดิน เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนโดยก่อนทำการยื่นหนังสือได้มีการอ่านแถลงการณ์ในข้อร้องเรียนถึง นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง “การให้ระงับโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ที่เข้ามาสร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและละเมิดกฎหมายชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์

ไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ละเมิดกฎหมายผังเมืองไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองใหม่ โดยขณะนี้ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างและขุดถมที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทันทีต่อชุมชนดั้งเดิมทั้งผู้เช่าที่ดินทำนาและผู้มีโฉนดที่ดินข้างเคียง ละเมิด พ.ร.บ.การเช่าที่นา ทั้งยังทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเดือดร้อน                ที่ผ่านมาประชาชนได้เดินทางเข้าลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วยังที่ สภ.บางปะกง แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างโดยผิดกฎหมายผังเมืองทันที 2.ดำเนินการเพื่อคืนสิทธิของผู้เช่าเดิมให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.เช่าที่ทำนา และดำเนินคดีต่อผู้ประกอบการที่ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย

3.ให้ดำเนินการสอบสวนพนักงานท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างขุดดินถมดินผิดกฎหมาย และดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วละเลยไม่ดำเนินการปกป้องทรัพย์สินของประชาชน 4.ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถุกทุนไล่ที่                ทั้งนี้กิจกรรมหรือโครงการจะต้องอยู่ในกรอบของการมีส่วนร่วมเป็นไปตามนโยบายฉะเชิงเทราเมืองใหม่สอดคล้องกับภูมินิเวศน์การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง และสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”

หลังรับเรื่อง นายวราห์ กล่าวต่อชาวบ้านว่า จะเร่งดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการตามข้อร้องเรียนต่างๆ ของชาวบ้าน ในการเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานให้ทางจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป นายวราห์ กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น