X
ไม้ผลงอกงาม

ฝนหนัก ส่งผลดีต่อชาวสวนเกษตรแปดริ้ว แต่กระทบผู้เลี้ยงกุ้ง

ฉะเชิงเทรา – ฝนหนัก ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนแปดริ้ว โดยเฉพาะการทำการเกษตรแบบผสมผสาน พืชให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่กลับส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ต้องสั่งซื้อน้ำเค็มและขนถ่ายจากทะเลเข้ามาลงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

วันที่ 5 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. นายจักรพันธุ์ รตนวัฒฒ์ อายุ 51 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรชาวสวนกล้วยหอมและหมาก พลู กล่าวถึงสภาพอากาศในปีนี้ที่แปรปรวนจนส่งผลทำให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า ฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากนี้ได้ส่งผลทำให้ชาวบ้านผู้มีอาชีพทางด้านการทำสวนเกษตรนั้นได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นจนเกินความคาดหมาย

แต่ก็ได้ส่งผลกระทบทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำลงมาบ้าง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่มากเกินไปจนล้นตลาด สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดียวจะได้รับผลกระทบในด้านราคาที่ตกต่ำลง แต่สำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิดนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ตกต่ำลงจากผลผลิตที่ออกมามากขึ้น และยังไม่เกิดปัญหาภัยแล้งเหมือนกับในปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

สวนพลูงอกงาม

สำหรับในส่วนของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งนั้น จะได้รับผลกระทบโดยตรงในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเค็มในการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงมีสภาพจืดสนิทไม่มีน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยขึ้นมาถึงในเขตพื้นที่ อ.เมืองฉะเชิงเทราเลย จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำทะเลนำเข้ามาลงในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง จึงทำให้มีต้นทุนในการเพาะเลี้ยงที่สูงขึ้น

แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย เมื่อเทียบกันกับการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ ต.บางไผ่ นั้น ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในการปลูกพืชสวนมากกว่าอาชีพเลี้ยงกุ้ง ที่ต้องใช้ความเค็มของน้ำในระดับ 5 ขึ้นไป ในส่วนของตนนั้นประกอบอาชีพทำสวนหมาก สวนพลู และปลูกกล้วยหอมทอง ในปีนี้ได้ให้ผลผลิตดีมากเพราะต้นไม้ได้น้ำจืดมาหล่อเลี้ยงเกือบตลอดทั้งปี จึงทำให้ติดผลดกและมีขนาดผลที่ใหญ่มากขึ้น

ฝนหนัก ดีต่อชาวสวน

สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งของตนนั้นมีอยู่จำนวน 3 บ่อ ที่ต้องลงทุนซื้อน้ำเค็มเข้ามาบ้างเป็นบางครั้ง และใช้วิธีการหมุนเวียนน้ำเลี้ยงภายในฟาร์ม โดยจะเก็บน้ำเค็มเอาไว้ในบ่อพักน้ำและจะนำกลับมาเลี้ยงใหม่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเค็มมากนัก แต่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเฉพาะรายที่มีบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อเดี่ยวไม่มีบ่อพักน้ำจึงขาดแคลนน้ำเค็ม และต้องลงทุนในการซื้อน้ำเค็มเข้ามาใหม่ทุกครั้งในการลงกุ้งเลี้ยงภายในฟาร์มรอบใหม่ นายจักรพันธุ์ กล่าว

ผลผลิตออกดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน