เขื่อนรัชประภานำสื่อมวลชน จังหวัดสุราษฎร์ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ ลำตะคอง

สุราษฎร์-เขื่อนรัชประภานำสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ ลำตะคอง และร่วมปลูกป่า พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับชุมชนบ้านเขายายเที่ยง

เมื่อวันที่ 6-9 พ.ย.62 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เขื่อนรัชประภาได้นำสื่อมวลชนจำนวน 30 คนขึ้นรถบัสของเขื่อนรัชประภามุ่งหน้าสู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสุบกลับคำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้สื่อมวลชนได้ศึกษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ และร่วมปลูกป่า โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กำลังการผลิต ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิต ติดตั้ง 500 เมกะวัตต์เก็บกักน้ำได้ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวอาคารโรงไฟฟ้า ถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร พื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้ให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้ลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปี พ.ศ.2547การเดินทางจากกรุงเทพๆ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาอยู่ทางซ้ายมือถัดจากสวนท้าวสุรนาต่อมาได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง ทำให้มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี กฟผ. จึงพิจารณานำเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มาสร้างโรงไฟฟ้าในภาคนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง แบบสูบกลับสร้างอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคอง ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลมตร ทำงานโดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยหรือช่วงกลางคืนถึงเช้า และเมื่อมีความ ต้องการใช้ไฟฟ้สูงในช่วงกลางวันถึงค่ำ จะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า และปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เหมือนเดิมอ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงสร้างแบบหินถมดาดด้วยยางมะตอย เพื่อป้องกันน้ำซึมเก็บกักน้ำได้ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวอาคารโรงไฟฟ้า ถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร พื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้ให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้ลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปี พ.ศ.2547การเดินทางจากกรุงเทพๆ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาอยู่ทางซ้ายมือถัดจากสวนท้าวสุรนา

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น