X

จัดฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ภูเก็ต-ฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ 5 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและ การพัฒนาคนในยุคเทคโนโลยี บทบาททางสังคม

วานนี้( 21 ต.ค.62) เวลา 10.20 น. ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ 5 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), อบจ.บ้านนาบอน, อบจ.เมืองภูเก็ต, อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และ อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาโดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายอักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษจังหวัดภูเก็ต โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด อบจ. คณะครูชาวต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของตน การพัฒนาคนในยุคเทคโนโลยี บทบาททางสังคม และการที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อิสระ และกว้างขวางนั้น อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในโลกปัจจุบัน คุณครูชาวต่างประเทศทุกคนที่มาร่วมการฝึกอบรมในวันนี้ ขอให้มีความภาคภูมิใจ ที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นครู ซึ่งท่านจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันพัฒนาเยาวชนด้านวิชาการโดยทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะปลูกฝังให้เขาเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย และของสังคมโลกในอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีบทบาทช่วยเหลือสังคมของไทย อบจ.ภูเก็ต ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการดำเนินงาน ผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นที่พอใจมากพอสมควรในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะครูชาวต่างประเทศทุกคนในการปฏิบัติการสอนด้วยภูมิรู้ และหัวใจที่มุ่งมั่นให้เยาวชนไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดีต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมชาย สังข์สนธ์

สมชาย สังข์สนธ์

นายสมชาย สังข์สนธ์ (พี่ซัน) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ภูเก็ต ที่อยู่ : เลขที่ 16/2 ถนนเทพกษัตรี หมู่ท่ี5 ตำบลเกาะแก้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรมือถือ 088-7530188 Facebook Sun Sangson LINE 0887530188 Email: [email protected] [email protected] [email protected]