ภูเก็ต สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ภูเก็ต-สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

วันนี้ (28 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 มี นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมรับน โยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563ทั้งนี้ในการประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลสะสมอุบัติทางถนน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (วันที่ 1 ข้องการรณรงค์) ดำเนินการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการรวม 3 อำเภอ จำนวน 12 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 5 ครั้ง และอำเภอถลาง 2 ครั้ง บาดเจ็บ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุส่วนใหญ่มาจากทัศนวิสัยไม่ดีและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 3,764 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก จำนวน 851 คน เป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 328 คดี คดีรองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 266 คดีีการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการเดินทางทางอากาศโดยท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยพบว่าวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน 61,841 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมีผู้โดยสาร 59,465 คน และมีเที่ยวบินจำนวน 353 เที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ0.57 จากปี 2561 ซึ่งมีเที่ยวบิน 351 เที่ยวในส่วนของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะนี้ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในทะเลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีเรือโดยสารออกจากท่าเทียบเรือของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 610 เที่ยวและมีเรือเข้ามา 609 เที่ยว มีผู้โดยสารออก 18,615 คนและมีผู้โดยสารเข้ามาจำนวน 18,021 คนโอกาสนี้นายสุพจน์  รอดเรื่อง ณ หนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบกระบองไฟและชุดสะท้อนแสงจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาภูเก็ต เพื่อส่งมอบต่อให้ตำรวจและฝ่ายปกครองนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลบีไหม่ 2563 ต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น