X

หาดใหญ่ จับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อม กัญชา ยาแก้ไอ บุหรี่เถื่อน รายใหญ่ ยึดของกลางได้จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่/ผอ.ศป.ปส.อ.หาดใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ สายน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ปลัดอำเภอ (งานป้องกัน) นายณรงค์กร สุวรรณะ จ่ากองร้อยฯ พร้อมด้วยสมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบร้านวัยรุ่นสี่แยก ถนนคลองเตย-คลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย   พร้อมของกลาง จำนวนหลายรายการ ดังนี้

1. ยาแก้ไอ จำนวน 1,050 ขวด

2. น้ำพืชกระท่อม จำนวน  1,447 ขวด

3. ใบพืชกระท่อม จำนวน 33 กก.

4. กัญชา(ช่อดอก)  จำนวน 120  กรัม

5. กัญชา (อัดแท่ง) จำนวน 7.5 กก.

6.บุหรี่หลบหนีภาษี

7.รถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิด

8.เงินสดกว่าห้าหมื่นบาท

โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า  1.ผลิตครอบครองไว้เพื่อขายหรือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษตามมาตรา 101 แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2. ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องกำหนด อาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ 52 (กระท่อม) ฝ่าฝืนมาตรา 6 (8) และมีโทษตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท

3. จำหน่ายกัญชา ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนตามมาตรา46 และ มีโทษ          ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โทษจำคุก    ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

4. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิตพ.ศ. 2560

5. ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้ามิได้เสียภาษี ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560

6. ช่วยจำหน่ายฯซึ่งของอันตนพึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งของที่มิได้พิธีการทางศุลกากรตามพ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

บันทึกจับกุม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ที่ 4 พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน