X

เริ่มแล้ว !! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต3 ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

เริ่มแล้ว !! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต3 ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายจีรพงษ์ แข็งแรง นายภัทรพงษ์ วรรณกุล นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ และนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาในสังกัด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29 พฤศจิกายน เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการแสดงออกความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ ในทุกกิจกรรมการแข่งขัน ของทั้ง 6 ศูนย์เครือข่ายในสังกัด ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายเสมาสลินดง จัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี โดยได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์ แข็งแรง รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์เครือข่ายมิตรสายชล จัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) และโรงเรียนบ้านบน อ.สายบุรี ศูนย์เครือข่ายพลังมิตรภาพ อ.สายบุรี ศูนย์เครือข่ายไม้แก่น จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองอ.ไม้แก่น ศูนย์เครือข่ายกะพ้อ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ ศูนย์เครือข่ายทุ่งยางแดง จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นเวทีการแสดงออกถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งสมรรถนะของผู้เรียน ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน