X

นายกฯสื่อชายแดนใต้ นำคณะสื่อ จชต.เข้าพบ รองเลขาฯ ศอ.บต.แลกเปลี่ยนมุมมองการสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่ ส่วนกลาง และการสื่อสารระดับนานาชาติ

นายกฯสื่อชายแดนใต้ นำคณะสื่อ จชต.เข้าพบ รองเลขาฯ ศอ.บต.แลกเปลี่ยนมุมมองการสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่ ส่วนกลาง และการสื่อสารระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายสุไลมาน แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต.

โดยการหารือคณะสื่อมวลชนได้มีการสะท้อนปัญหาด้านการสื่อสารและเสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้าใจทั้งนโยบายของรัฐบาลและประเด็นเชิงรุก เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีไปยังพี่น้องประชาชนในกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนารวมถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความหลากหลาย รอบด้าน ยึดหลักความถูกต้องและข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายสุไลมาน แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพบปะครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีและถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าหารือกับรองเลขาฯ ศอ.บต. ที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางสมาคมสื่อฯเองก็ได้มีการติดตามการทำงานมาโดยตลอดถือว่าที่ผ่านมาเป็นแนวทางที่ดีจะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะทาง เลขาฯศอ.บต.เองก็มีความทุ่มเทตลอดการทำงานในพื้นที่ ประชาชนให้การยอมรับเพราะด้วยความทุ่มเท ขยัน รู้บทบาทรู้ถึงความต้องการของคนในพื้นที่จึงทำให้ประชาชนต่างให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ศอ.บต.

สำคัญคือ สื่อมวลชนในพื้นที่ทุกแขวงก็ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ ผลงานของ ศอ.บต.มาด้วยดีตลอด เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้มีองค์กรสื่อ นักสื่อสารมวลชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมสื่อ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทุกมิติของ ศอ.บต.เพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา รวมไปถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับสร้างความสันติโดยผ่านกระบวนการวิถีสันติ หากประชาชนอยู่ดี เข้าในปัญหา สร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม ความสันติก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มีการเสนอแนะที่จะจัดตั้งรังนกกระจอก โดยใช้คำว่า ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็นฐานที่ตั้งส่วนกลางของสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อไป

นอกจากนี้จะมีการเตรียมจัดทำแผนการสร้างความเข้าใจโดยนำสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เพิ่มทักษะองค์ความรู้แนวทางการนำเสนอข่าวสาร การเขียนข่าวที่ถูกต้อง เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับส่วนกลาง และการสื่อสารระดับนานาชาติ

ผ่านกลุ่มเครือข่ายอาทิ บัณฑิตพัฒนามาตุภูมิ ซึ่งเป็นเครือข่ายของศอ.บต. ที่มีกว่า 2,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มผู้นำศาสนา อีหม่ามประจำมัสยิดในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครของหมู่บ้าน ที่มีบทบาทต่อพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงกระจายข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและยอมรับที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการมากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับแนวทางการสื่อสารตามรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน