X

ปัตตานี แม่ทัพภาค 4 ลุยป่า ย้ำ จนท.เฝ้าระวังเหตุใต้ควบคู่มาตราการณ์โควิด เพื่อความปลอดภัยรอบด้าน (มีคลิป)

ปัตตานี แม่ทัพภาค 4 ลุยป่า ย้ำ จนท.เฝ้าระวังเหตุใต้ควบคู่มาตราการณ์โควิด เพื่อความปลอดภัยรอบด้าน

วันที่ 27 สิงหาคม พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 4206 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หลังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบที่จะก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จ.ปัตตานีโดยเน้นย้ำ เปิดแผนบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย 7 ชุดปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติการตามแผน ลงพื้นที่พิสูจน์ทราบ ค้นหาบุคลเป้าหมาย กดดัน และติดตามบังคับใช้กฎหมายต่อไป จากนั้นได้เดินทางเข้าพื้นที่ป่าในหมู่บ้าน ปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีให้กำลังพลมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับประชาชน

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นอกเหนือจากการเข้าสู่เป้าหมายพิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อน แหล่งพักพิงตามภาพข่าว เจ้าหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบและมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจในการปฏิบัติทุกขั้นตอน คำนึงถึงความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการขณะปฏิบัติการจรยุทธ์เป็นสำคัญ รู้จักการพลิกแพลงแผน เพื่อไม่ให้เกิดการติดตามจากฝ่ายตรงข้าม ศึกษาเส้นทาง เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ศึกษาพื้นที่ ผนวกการปฏิบัติเข้าด้วยกันด้วยความระมัดระวัง เอาบทเรียนที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ติดตาม และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ไม่สร้างเงื่อนไข แต่ให้สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับแผนปฏิบัติการเชิงรุกพิทักษ์พื้นที่ในครั้งนี้ เมื่อมีภาพข่าวปรากฏถึงความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องเปิดแผนการปฏิบัติ เพื่อพิทักษ์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยทั่วทุกพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกำลังทุกภาคส่วน เพื่อจำกัดเสรีการก่อเหตุ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจต่อผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ตลอดจนเครือญาติถึงความผิดทางกฎหมายในการให้แหล่งพักพิงและการสนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมเปิดโอกาสสำหรับผู้หลงผิดได้กลับใจเข้ามามอบตัว เพราะเราแก้ไขปัญหาที่ไม่ต้องการความรุนแรง แต่ต้องการใช้แนวทางสันติวิธี สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น และนอกจากการทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยแล้ว สิ่งสำคัญควบคู่กันไปในขณะนี้คือ การสร้างความรับรู้เรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid -19 ถึงการปฏิบัติตนอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกทำการสำรวจตรวจสอบ ถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชน ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 พื้นที่ไหนยังขาดแคลน หรือต้องการความช่วยเหลือให้รีบเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด

สุไลมาน ปัตตานี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน