X

อุทยานธารโบก รับ 2 รางวัล การันตีทั้งน้ำตก และ เกาะห้อง

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี คว้ารางวัลรับรองมาตรฐาน ประเภทดีเยี่ยม พร้อมเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว ณ ภาณุรังษีบอลส์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา มีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อตรวจมาตรฐานทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวของทั่วประเทศ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน

ในครั้งนี้กรมอุทยานฯทั่งประเทศได้ส่งแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในกรมอุทยานที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติ ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 14 อุทยานด้วยกัน โดยมีการแยกประเภท ประกอบด้วย ประเภทน้ำตก ถ้ำ เกาะต่างๆ และธรณีสัญฐานเกี่ยวกับโขดหินแหล่งหิน

โดยอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้ส่งเข้าประกวดสองประเภท คือ ประเภทน้ำตก ที่อุทยานน้ำตกแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก และประเภทเกาะ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน (เกาะห้อง) เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งภายหลังจากส่งเข้าประกวด ปรากฏว่าอุทยานฯทั้งสองประเภทได้รับการคัดเลือก รับรองมาตรฐานประเภทดีเยี่ยม ทั้งประเภทน้ำตก และประเภทเกาะ โดยเกณฑ์ชี้วัด พิจารณาจาก ความสะอาด ความปลอดภัย และในส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ใช้ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

รางวัลที่ได้รับนี้ ถือว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีตลอดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่อุทยานทุกคนที่มีส่วนร่วม และชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบอุทยาน รวมถึงผู้ประกอบการนำเที่ยว ที่มีส่วนช่วยกันทำงาน ช่วยกันดูแล ซึ่งถือว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นทรัพย์สมบัติของชาติ เป็นของส่วนรวมที่ต้องช่วยกันดูแล

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง