X

กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชน จังหวัดกระบี่ สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีสะอาด 

กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชน จังหวัดกระบี่  จำนวนกว่า 100  คน รวมตัวแสดงพลังสนับสนุน  สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีสะอาด   พร้อม ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  กลุ่มเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่ สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ประกอบด้วยตัวแทน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นำโดย พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ นิลทอง นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายธัญญา ไชยบุตร กำนันตำบลปกาสัย นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธราผล กำนันตำบลคลองขนาน นายกิจจา ทองทิพย์ ผญบ.หมู่ที่ บ้านหนองผักฉีด นายไพโรจน์ บุตรเผียน นายบุญเที่ยง บัวเลิศ และผู้นำชุมชนทั้งท้องที่และท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วงานต่างๆ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 100 คน

 เพื่อยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อต้องการสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ต่อไป และขอให้ทางรัฐบาลรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่สนับสนุนให้ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ อย่าฟังแต่เสียงของกลุ่มต่อต้านคัดค้าน ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายNGOs และคนนอกพื้นจังหวัดกระบี่ ซึ่งคนกระบี่จำนวนหนึ่ง ที่เป็นเสียงส่วนน้อย ที่กดดันรัฐบาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

ซึ่งเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนจังหวัดกระบี เป็นการรวมกลุ่มจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดกระบี่  ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ท้องถิ่น รอบโรงไฟฟ้า ในอำเภอเหนือคลอง  และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งผู้นำศาสนา และประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพ  เพือ่แสดงจุดยืนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หรือโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ กำลังการผลิต 870เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลอง  เพือ่ความั่นคงทางด้านพลังงาน  แต่ที่ผ่านมากลับมีกลุ่มเอ็นจีโอ  ใช้มวลชน กลุ่มหนึ่งไปประท้วงกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกโครงการ จนทำหรัฐบาลต้องชะลอโครงการออกไป   ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งมีความต้องการสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้า มากึง ร้อยละ90  จึงต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อหันมาฟังเสียประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

 

   ดังนั้นกลุ่มเครื่อข่ายป้องป้องสิทธิชุมชนจังหวัดกระบี่ จึงเรียกร้องให้รัฐบาล ฟังสียงส่วนใหญ่ของประชาชนชาวจังหวัดกระบี่  เพื่อสนับสนุนให้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถานหินจังหวัดกระบี่ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ยินยอมต่อการกดดันของกลุ่มเอ็นจีโอดังกล่าว เพราะให้ข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริง  ดังนั้นเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเรืองของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไม่ใช่กลุ่มเอ็นจีโอ   ขอให้รัฐบาลหันมาฟังเสียของประชาชนในพื้นที่ เพื่อความเป็นธรรมและเคารพการตัดสินใจของประชาชน และจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมตามสิทธิของประชาชนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง