ชาวบ้านโวยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากขยายบ่อฝั่งกลบเทศบาลเมืองกระบี่เพิ่มอีก

ชาวบ้านโวยบ่อขยะเทศบาล

กระบี่ – ชาวบ้านตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ที่อาศัยใกล้  บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์ฝังกลบ เทศบาลเมืองกระกระบี่ กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หากขยายบ่อฝั่งกลบเพิ่ม เพราะปัญหาที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ปัญหา

วันที่ 1 ก.พ.61 ประชาชน  ชุมชน บ้านนาหนอง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ กังวลหากมีการ ขุดบ่อฝังกลบขยะเพิ่ม ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จะยิ่งส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไข ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ มลพิษ กลิ่นเหม็น ทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ น้ำเสียไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึมผ่านใต้ดิน ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก ประชาชนไม่กล้าใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากกลัวว่าจะมีสารพิษเจือบน  ปัญหา สุนัขจรจัด ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ออกมาในชุมชน กัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน มานานหลายปี

ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว กล่าวว่า  แม้ว่าเทศบาลเมืองกระบี่ จะรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการนำขยะมาทิ้งเพิ่ม เนื่องจากได้รับความเดือดมานานหลายปี และไม่มั่นใจในการแก้ไขปัญหา

สำหรับศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ มี เนื้อที่ 251 ไร่ เปิดใช้มาตั้งแต่ ปี 2540 มีปริมาณขยะ ที่ฝังกลบแล้ว กว่า 3 แสนตัน และเทศบาลเมืองกระบี่ เตรียมเปิดพื้นที่บ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 3  งบประมาณ กว่า 80 ล้านบาท  เพื่อรองรับขยะจาก องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น หน่วยงาน ราชการ ภาคเอกชนต่างๆ ปริมาณมากกว่า 170 ตันต่อวัน

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสร้างความกังวลแก่ประชาชน ชุมชน ที่อยู่ใกล้กับศูนย์ฝังกลบขยะดังกล่าว จึงเรียกร้องให้ทบทวน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการ เตรียมร้องศาลปกครองเพื่อให้ชะลอโครงการดังกล่าวต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น