กลุ่มแม่บ้านและสตรีตำบลคลองหิน ฝึกอาชีพการเพ้นท์ ปักผ้าปาเต๊ะดีไซด์  ระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กศน.ตำบลคลองหิน อบต.คลองหิน ร่วมกันจัดโครงการฝึกอาชีพ การเพ้นท์ปักผ้าปาเต๊ะดีไซด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน ให้มีอาชีพเสริม มีงานทำ เพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว สามารถผลิตเป็นสินค้าใช้เองและจำหน่ายได้ ให้กลุ่มผู้เรียนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.ตำบลคลองหิน ทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อ.อารีย์ เหล่อชาย ครู กศน.ประจำตำบลคลองหิน และผู้ประสานงานโครงการฝึกอาชีพ การเพ้นท์ปักผ้าปาเต๊ะดีไซด์ กล่าวว่า หลังจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะสั้น  18 ชั่วโมง ซึ่งทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ได้จัดอบรมให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ  จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ  และสามารถทำใช้เองในครอบครัวได้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ด้าน อ.ราตรี โกษาพงศ์ ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ้นท์ปักผ้าปาเต๊ะดีไซด์ กล่าวว่า ชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม ถึงจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง แต่ความตั้งใจสูงมาก เนื่องจากหลักสูตรการเพ้นท์ปักผ้าปาเต๊ะดีไซด์ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถผลิตสินค้าไว้ใช้ในครอบครัว ชุมชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น