X

เปลี่ยนลุคใหม่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกระบี่ หนุนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระบี่ 

()

วันที่ 17 ม.ค. 62 พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทย  การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ  หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ทั้งสิ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะ  หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  15 วิน. มีผู้ขับขี่ที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน  404 คัน.

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สถานตำรวจ สภ.เมืองกระบี่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการ การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเมื่อปี พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะต้องนำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือป้ายเหลืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นรถป้ายดำมารับจ้างขนส่งผู้โดยสาร และกำหนดสถานที่จอดรถผู้โดยสาร หรือวิน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ทางจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ได้ใช้เสื้อวินรูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากที่ผ่านมารถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบ. ประกอบกับได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ.

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ได้กำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางของการจัดระเบียบ ได้แก่ การกำหนดจำนวนวินและสถานที่ตั้ง. กำหนดรูปแบบเสื้อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและรูปแบบเดียวกัน กำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเนื่องจากได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ ผู้รับบริการ. สามารถสร้างภาพลักษณ์การให้บริการที่ประทับใจสะดวก ปลอดภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบ แก่นักท่องเที่ยว   สามารถให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และอื่น ๆ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง