X

งานวันเด็ก 2562 กระบี่ จัดภายใต้การส่งเสริมคุณค่าเยาวชน”เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ตามคำขวัญนายกรัฐมนตรี

งานวันเด็ก 2562 กระบี่ จัดภายใต้การส่งเสริมคุณค่าเยาวชน”เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ตามคำขวัญนายกรัฐมนตรี และปลูกฝังค่านิยม “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”
นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปกาสัยชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลขที่ 5 ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติในปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 จังหวัดกระบี่กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เวลา 08 00 – 11 00 น. ภายในงานมีกิจกรรมผู้ว่าน้อย โดยการเปิดห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เด็ก ๆ เข้าเยี่ยมชมและถ่ายรูป การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล การออกซุ้มเลี้ยงอาหารขนมสำหรับเด็ก โดยส่วนราชการทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มากกว่า 10 ซุ้ม

เพื่อร่วมกันสร้างความสุข ความภาคภูมิใจในคุณค่า และความสำคัญของตัวเอง ตามคำขวัญของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจังหวัดจะผนวกผนวกการปลูกฝังค่านิยม ของการเป็น กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และ ร่วมภาคภูมิใจกับการเป็นกระบี่เมิอง Low Carbon ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการมีระเบียบวินัย มีอัธยาศรัยดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมลดปริมาณขยะ ลดใช้โฟม พลาสติก หันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย สนองนโยบายรัฐบาลและจังหวัดกระบี่ในการเป็น Krabi Goes Green ด้วย


ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กที่เข้าร่วมงาน ในวันดังกล่าวซึ่งแต่ละปีมีจำนวนนับหมื่นคน จึงไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ ให้รับส่งภายนอกเท่านั้น สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประสงค์จะสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมปี 2562 ติดต่อได้ที่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ หรือนำมาร่วมในงานดังกล่าวได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง