X

ปลูกป่าชายเลน 10,989 ต้น ตามโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปลูกป่าชายเลน 10,989 ต้น ตามโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ที่ปรึกษาสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน

นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ได้จัดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน 10,989 กล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน จึงได้มีกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความสำคัญและปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเลน จำนวน 10,989 กล้า และยังมีโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย  ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชายเลนกว่า 1.6 ล้านไร่  จากเดิมในปี พ.ศ.2504  มีอยู่กว่า 2.2 ล้านไร่ ลดลงเกือบร้อยละ 50 เนื่องจากการบุกรุกทำลายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการปกป้องอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้ ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ดังที่พระบาทสมเด็จพระปร     มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า ควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง