X

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จัดงานฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี 2560

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้จัดขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จากบริเวณลานปูดำ ไปยังโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ

โดยเมื่อขบวนถึงโรงเรียน นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้อัญเชิญรางวัลเข้าสู่ห้องพิธี  จากนั้น นายวิรัช เกี่ยวข้อง เป็นประธานประกอบพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวแสดงความยินดี จากนั้น นายวิชุณ พลรงค์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย นางสารพี ศรีทัน ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ไปรับพระราชทานรางวัล  นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้าระดับสายชั้นปฐมวัย กล่าวแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน เสร็จแล้วร่วมกันชมการแสดงของนักเรียน

 

สำหรับรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพุทธศักราช 2506 ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดีประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภดังกล่าว และได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมาและได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านวิชาการ การบริหารจัดการศึกษา และอื่นๆตามลักษณะเฉพาะและประเภทของสถานศึกษานั้นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง