X

สภากาชาดไทย ประชุมปรึกษาหารือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

นายแพทย์พินิจ. กุลละวณิชย์. ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ณโรงแรมอ่าวนางวิลล่า จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและประเมินผลอาสาสมัครกู้ภัยในชุมชน และคณะจากสภากาชาดไทย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 3 หน่วย ที่ได้จัดตั้งขึ้น รองผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ นายก อบต.หนองทะเล นายก อบต.คุระ จ.พังงา อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ทั้ง 3 จังหวัด เข้าร่วมหารือ เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากในแถบจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย สภากาชาดไทยร่วมกับกาชาดนรเวย์ กาชาดสวีเดน และกาชาดฟินแลนด์ จัดทำโครงการช่วยเหลือทางทะเลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพสิทธิภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างรวดเร็วรวมถึงจัดการระบบสื่อสารสนเทศของชุมชนให้เชื่อมโยงประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางทะเลขึ้น 3 หน่วยในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา โดยถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลมีอาสาสมัครสภากาชาดภายใน 3 จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติงานได้แก่การหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน 1 หนองทะเล(ศูนย์ม้าน้ำ) อยู่ที่ อ.เมืองกระบี่. ปัจจุบันมอบให้ อบต.หนองทะเลหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2 คุระ. (ศูนย์กระเบน) ตั้งอยู่ที่ อ.คุระบุรีจังหวัดพังงา. ปัจจุบันมอบให้อบตคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง (ศูนย์โนรี) ตั้งอยู่ที่. อ.สิเกา จ.ตรัง ปัจจุบันมอบให้กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ. อ.กันตัง. จ.ตรัง. ทั้งนี้เพื่อให้การบูรณาการร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยทางทะเลมีการประสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรงจึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือหน่วยกู้ภัยทางทะเลจะนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์กู้ภัยทางทะเลชุมชนขึ้นในครั้งนี้ และจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวาง เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง