X

รณรงค์ ให้ประชาชนใช้ถุงผ้า ใส่สิ่งของ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

จังหวัดกระบี่รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้า ใส่สิ่งของ ทุกครั้ง  หลังซื้อสิ่งของในตลาดสด หรือ ตามร้านต่างๆ.  ตามโครงการ  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดสดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่า ราชการจังหวัดกระบี่  นายกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน นายเทศมนตรีเทศบาสลเมืองกระบี่  นายเฉลิมพันธ์ ยิ้มเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ และ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า เปิดโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยให้ หันมาใช้ถุงผ้า แทน  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า งดใช้ถุงพลาสติก และโฟม ในการบรรจุสิ่งของ

ร่วมกันรณรงค์ พร้อม ข้อความรณรงค์ด้วยป้ายไวนิล และมีการแจกถุงผ้า กว่า 200 ใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ในการลด ละเลิก พลาสติกและโฟม ซึ่งผลิตโดย สำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัด ได้แจกจ่ายให้กับ พี่น้อง ประชาชน ที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภค ปริโภค  ในตลาดสดมหาราช

ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับ ความสนใจ และการตอบรับ จากประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ มีการ รณรงค์ ให้ประชาชน หันมาใช้ถุงผ้า นำติดตัว ทุกครั้งเมื่อมีการไปซื้อสิ่งของ ในตลาด หรือร้านค้า ต่างๆตลอดจน ผู้ให้บริการ ได้ลด และงดใช้ถุงพลาสติก ให้แก่ลูกค้า ในการ บรรจุ สิ่งของ

พร้อมกันนี้ จัดให้มีการรณรงค์ทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง สื่อบุคคล และ ป้ายไวนิล  และอื่นๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน  เพื่อขอความร่วมมือประชาชนโดยทั่วไปตลอดจน ผู้ประกอบกิจการ จำหน่ายสิ่งของ ที่ต้องใช้ถุงพลาสติก บรรจุ ได้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดขยะ ที่กำจัดยาก และเป็น มลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ ทั้งตนเอง และสังคมโดยรวม และเพื่อให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ดังกล่าว โดยภาพรวม ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง