X

กฟผ.กระบี่ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล    มีนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ โดยให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนจำนวนมาก

จังหวัดกระบี่ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล จังหวัดกระบี่ ปี 2561 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แผนการปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และระบบการบัญชาการณ์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและน้ำมันรั่วไหล มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งให้สามารถระงับเหตุ กรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ มีความปลอดภัย

สำหรับการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินวินาศกรรม อัคคีภัย และน้ำมันรั่วไหล ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ ในครั้งนี้ เป็นการสมมุติเหตุการณ์ในระดับความรุนแรงที่ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ในเขตอำเภอเหนือคลอง และในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินการฝึกซ้อม ประมาณ 250 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง