X

กอ.รมน.ภาค 4 ทวงคืนผืนป่าเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67 พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ สฎ. 16 (เกาะสมุย) , หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุย , ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย และราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ใกล้เคียง เข้าตรวจสอบที่ดินพื้นที่เขาขวาง หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่นายอากร ฮุนตระกูล ได้แสดงเจตนารมณ์มอบสิทธิครอบครองที่ดินคืนให้กับทางรัฐ เพื่อให้เป็นป่าสาธารณะ ป่าชุมชนของชาวเกาะสมุย

ที่ผ่านมาในยุค คสช. กองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกับในหน่วยงานในพื้นที่ในการทวงคืนผืนป่าสาธารณะบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่นายอากร ฮุนตระกูล ได้มอบให้กับทางรัฐ โดยตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบและทำข้อมูลที่ดินเป็นรายตำบลของ อ.เกาะสมุย ว่าที่ดินที่บริจาคมีจำนวนกี่ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ไหน มีผู้บุกรุกหรือไม่ และกำหนดค่าพิกัดที่ตั้งที่ดิน พร้อมติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดูแลรักษา เพื่อดำเนินการประกาศให้เป็นที่ดินสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ขณะที่ พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินการต่อที่ดินของนายอากร ฮุนตระกูล เพื่อประกาศเป็นที่ดินสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นไปตามแนวทางระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2529 จึงได้กําหนดทําการตรวจสอบท่ีดินทั้งหมด 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ ในพื้นท่ี ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย

จากการที่ตรวจสอบที่ดินไปแล้ว 3 แปลง จำนวน 106 ไร่ ไม่พบการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ชุดตรวจสอบที่ดินฯ กอ.รมน.ภาค 4 จึงได้ดำเนินการทำแผนที่ดิจิตอลแสดงพื้นที่ และแนวเขตที่ดิน และจะนำข้อมูลเสนอต่อนายอำเภอเกาะสมุย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เพื่อเตรียมดำเนินการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน