โรงแรมสมุยเฮ!! จังหวัดเห็นชอบออกใบอนุญาตโรงแรมให้ครบทั้งหมด หลังรอนานกว่า 5 ปี

 

 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย พร้อมด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมริมหาดเฉวง ได้เข้าเรียกร้องหลังจากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมา ทำให้โรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรงยังกลายเป็นโรงแรมเถื่อนมานานกว่า 5 ปีแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถไปทำตลาดการท่องเทียวกับตัวแทนของไทยและต่างประเทศได้ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ได้ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐได้ ผู้ประกอบการโรงแรมเตรียมยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบและชี้มูลความผิดในเรื่องดังกล่าวด้วย

และเมื่อเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เพื่อเร่งดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แล้วดังนี้

1. โรงแรมที่ได้สำรวจเดิมที่มีปัญหาทับทางสาธารณะ จำนวน 75 แห่ง จังหวัดได้พิจารณาออกใบอนุญาตไปแล้ว 37 แห่ง คงเหลือ 38 แห่ง

2. จากการสำรวจเพิ่มเติม พบว่ามีโรงแรมที่ตกสำรวจอีก 19 แห่ง จังหวัดได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว 5 แห่ง เหลือ 14 แห่ง

ทั้งนี้ ล่าสุดวันเดียวกัน คณะกรรมการกลั่นกรองออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ได้พิจารณามีมติเห็นชอบต่อใบอนุญาตโรงแรมที่เหลือรวมทั้งที่พบตกสำรวจได้ครบทั้งหมด จำนวน 52 แห่งแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะฝ่ายเลขานุการจะได้พิจารณานำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในใบอนุญาตต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ต้องทยอยดำเนินการ เนื่องจากพบว่าได้มีการเปลี่ยนการครอบครองที่ดิน และเอกสารที่ดิน เช่น การเช่าที่ดิน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับใบอนุญาตตามเอกสารที่มีชื่อเจ้าของปัจจุบันให้ถูกต้อง

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการติดตามเรื่องเอกสารคำขอใบอนุญาตและเอกสารการครอบครองที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง จะได้รีบออกใบอนุญาตโดยเร็วเพื่อให้ผู้ประกอบการไปดำเนินการทางธุรกิจต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจยับยั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแต่อย่างใด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน