โรงแรมสมุย 66 แห่ง หวั่นเถื่อนถาวร เตรียมร้อง ป.ป.ช.

ผู้ประกอบการโรงแรมหาดเฉวง เกาะสมุย 66 แห่ง หวั่นถูกดองเป็นรร.เถื่อนถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นหนังสือร้องต่อ ป.ป.ช. ชี้มูลเอาผิด

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายศุภฤกษ์ ทองสุข เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย พร้อมด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมริมหาดเฉวง จำนวน 52 แห่ง ได้เข้าเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนหลังจากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมา ทำให้โรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรงยังกลายเป็นโรงแรมเถื่อนมานานกว่า 5 ปีแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถไปทำตลาดการท่องเทียวกับตัวแทนของไทยและต่างประเทศได้ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ได้ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐได้ ผู้ประกอบการโรงแรมเตรียมยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบและชี้มูลความผิดในเรื่องดังกล่าวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ทั้ง 75 แห่ง ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเกาะสมุย ไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะหมดอายุ โดยอ้างปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะที่ปรากฏในผังระวางที่ดิน อันเกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการออกเอกสารสิทธิ์ในอดีต และนำมาเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจนเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ต่อมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามข้อกฏหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่อใบอนุญาตประกอธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ 24 มกราคม 2553 และประมวลกฏหมายที่ดิน และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 63 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะถึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ เพื่อมิให้เป็การกระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ขอให้ประสานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน


ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่า ปัจจุบันมีโรงแรมที่มายื่นขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพิ่มจำนวนเป็น 94 แห่ง นายทะเบียนออกใบอนุญาตฯไปแล้ว จำนวน 28 แห่ง และยังคงเหลืออีก 66 แห่งที่ยังไมได้รับใบอนูญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทำให้ผู้ประกอบการต่างสงสัยและเป็นกังวลว่า จะไม่ได้รับใบอนุญาตตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิขฉัยและข้อเสนอแนะไป

นายศุภฤกษ์ ทองสุข เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า ทางสมาคมฯก็เป็นห่วงและติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ก็อยากเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ตอนนี้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯกำลังเสียเปรียบในเรื่องของการเข้าถึงสถานบันการเงิน หรือการเข้าถึงนโยบายช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณหาดเฉวงเดินต่อไปได้ และการเท่าเทียมกันในเรื่องของการไปทำการตลาด เพราะรัฐวิสาหกิจที่ช่วยเหลือการท่องเที่ยวก็มีเกณฑ์ของการประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือกับโรงแรมที่มีใบอนุญาต

ขณะที่ นายสิทธิพันธ์ ตรังคสมบัติ เจ้าของโรงแรมเฉวงบุรีรีสอร์ต กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีมานานกว่า 5 ปีแล้ว ทุกวันนี้โรงแรมในหาดเฉวงเกือบทั้งหมดเปรียบเสมือนโรงแรมเถื่อน และที่พวกเราต้องการใบอนุญาตฯก็เพราะว่า ต้องการไปหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อมาปรับปรุงโรงแรมเตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมา ต้องการที่จะไปทำการตลาดหรือเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ ตอนนี้ธุรกิจโรงแรมก็แย่อยู่แล้วอย่าได้ซ้ำเติมกันนักเลย ที่ผ่านมาพวกเราได้ไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงมาดำเนินการและมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีอำนาจที่จะชะลอการออกใบอนุญาตฯให้กับโรงแรมเหล่านี้ และให้ออกใบอนุญาตฯทุกโรงแรมภายใน 30 วัน แต่วันนี้ผ่านไป 90 วันแล้วก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ มีเพียงบางส่วนที่ได้รับใบอนุญาตฯไป ก็อยากถามว่าไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร บ้านเมืองปกครองกันด้วยอะไร ใช้หลักอะไรในการปกครอง

นางรัตติกร พูลสวัสดิ์ เจ้าของโรงแรมมาลีบู กล่าวอีกว่า ใบอนุญาตฯได้ขอมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ก่อนที่จะเจอโควิด-19 ตอนนั้นเป็นของเศรษฐกิจตกต่ำ คิดดูว่า 4-5 ปี ไม่มีความคืบหน้าไปไหนเลย ไม่ทราบว่าทำงานกันอย่างไร ที่ผ่านมาเคยทำหนังสือถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาดูแลในเรื่องดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนนี้พวกเรารอไม่ไหวกำลังจะตายกันหมดแล้ว

“พวกเราทำงานเชิกรุกไม่ได้ทำงานเชิงรับแบบข้าราชการ เราต้องทำงานก้าวไปข้างหน้าไม่ได้รอให้งานมาถึงทำ เพราะฉะนั้นโอกาสของเราก็จะสูญหายไปหมด หน้าที่ของผู้ว่าฯต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชน แล้วพวกเราเป็นประชาชนชั้นไหนที่ผู้ว่าฯไม่เข้ามาดูแลพวกเราเลย อยากถามผู้ว่าฯว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างกับพวกเรา” นางรัตติกร เจ้าของโรงแรมมาลีบู กล่าว

นายเจษฎา เทพเลื่อน เจ้าของรีสอร์ทเบสบีชบังกะโล กล่าวอีกว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดเฉวง ทั้งหมดรอไม่ไหวที่จะรอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว ไม่ทราบว่ามีนัยยะอะไรที่บางโรงแรมออกใบอนุญาตฯได้ แต่บางโรงแรมกลับไม่ได้ และจะยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลในเรื่องดังกล่าวว่า ในเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนั้น รายงานผลภายใน 60 วัน แต่ผ่านไปแล้ว 90 วัน ทำไมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงออกใบอนุญาตให้เพียงแค่ 28 แห่งเท่านั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจยับยั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน