X

แปลงใหญ่ข้าวบ้านน้ำพุ คีรีมาศ เข้ารอบคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 65

นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ระดับจังหวัดและอำเภอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 นำโดยนายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผ่านเข้ารอบ 5 จังหวัด จากการคัดเลือกทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในครั้งนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่พิจารณาเอกสารผลงาน วิดีทัศน์ และการนำเสนอตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยคัดเลือกจากจังหวัดที่เข้ารอบสุดท้าย 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1) จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) จังหวัดสุโขทัย 3) จังหวัดอุตรดิตถ์ 4) จังหวัดแพร่ 5) จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดกลุ่มแปลงใหญ่ ดีเด่น ปี 2565 เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่น เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแปลงใหญ่ของจังหวัดสุโขทัย ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับเขต ปี 2565 เนื่องจากเป็นแปลงใหญ่ข้าวที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น ในเรื่องการทำข้าวอินทรีย์ส่งออกประเทศฝรั่งเศส ผู้นำกลุ่มเข้มแข็งสามารถนำพาสมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร (นาข้าว) จากเคมี % เป็นข้าวปลอดภัย (GAP) และบางส่วนสามารถผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ได้ กลับไปสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมแบบธรรมชาติ ใช้แรงงานสัตว์ (กระบือ) เป็นหลัก จัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมการเกษตรเป็นศูนย์ (Zero Waste) เป็นกลุ่มที่สร้างสุขที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนบ้านน้ำพุ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน