สุดยอดเกษตรกร แปรรูปกล้วยทั้งต้นทำหมวก ถ้วยจาน ชาปลีตอง ยางเพ้นท์ผ้า

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineชาวสวนสุโขทัยใช้ประโยชน์กล้วยตานีครบวงจร “ใบตอง” ขึ้นรูปเป็นถ้วยชามแทนโฟม ลดโลกร้อน “กาบกล้วย” ทำเป็นจาน สานเป็นหมวก “ก้านใบตอง” ตากแห้งหั่นเป็นกัน … อ่านเพิ่มเติม สุดยอดเกษตรกร แปรรูปกล้วยทั้งต้นทำหมวก ถ้วยจาน ชาปลีตอง ยางเพ้นท์ผ้า