X

ผู้ว่าฯสุโขทัยมอบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

วันนี้ (29 พ.ย.) นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยก่อนวาระการประชุมฯ นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดสุโขทัย ซึ่งพลโทอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 และผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้อนุมัติหลักการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี

โดยกำหนดประเภทสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ดีเด่น , สื่อมวลชนประเภทวิทยุดีเด่น , สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น และสื่อมวลชนประเภทโซเซียลมีเดีย (Social Media) ดีเด่น ซึ่งจังหวัดสุโขทัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย , พันเอกกฤติ  พันธะสา รอง ผอ.กอ.รมน. และคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดสุโขทัย 4 ประเภท จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.) สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.ฤดี  ธนวณิชย์วรชัย จากสถานีโทรทัศน์ช่อง THAI PBS 2.) สื่อมวลชนประเภทวิทยุดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.เบญจภัทธ  หมวกทอง จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 MHz และ น.ส.ศรีสุดา  ชัยวงศ์ศรีอรุณ จากสถานีวิทยุแมสเรดิโอ FM 99.50 MHz 3.) สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ นายพิษณุ  ล้อมวงษ์โสภณ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำจังหวัดสุโขทัย

4.) สื่อมวลชนประเภทโซเซียลมีเดียดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ นายวรพล  นิยมกูล จากเพจสุโขทัยแม็กกาซีน , นายสุริยา  ด้วงมา จากเพจบ้านช้างออนไลน์ และนายภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ (ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ / เจ้าของ นสพ.สุโขทัยโพสต์) จากเพจสุโขทัยโพสต์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจจำนวนกว่า 183,190 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน