มอบกล้าฟ้าทะลายโจร 1,000 ต้น ให้เรือนจำสุโขทัยปลูกสู้ COVID-19

นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และนายมนัส  เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ต้น ให้เรือนจำจังหวัดสุโขทัยนำไปปลูกภายในเรือนจำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมกันนี้ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และ Young Smart Farmer (เกษตรกรรุ่นใหม่) จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกขยายพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยได้รับสนับสนุนกล้าพันธุ์จากประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ จำนวน 2,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทำแปลงปลูกในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เพื่อปลูกขยายแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่ายาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้

สำหรับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ โดยการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือกเมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมล็ดฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว

ส่วนการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกกิ่งฟ้าทะลายโจรจากต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ควรเด็ดใบออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้ว สามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน